Hjælp agenterne med at hjælpe kunderne hurtigere og mere kompetent

Dstny agent assist

Dstny agent assist hjælper agenterne med at hjælpe kunderne i realtid

Automatiske forslag til svar på kundeopgaver

Når en kunde taler med en agent om en opgave, vil agent assist servicen i realtid søge at analysere og afkode kundens intention. Så snart en intention er afdækket, vil agent assist servicen i realtid liste de svarforslag, som bedst passer til den identificerede intention. Svarforslagene vises i brugergrænsefladen, så agenten kan skimme forslagene og vælge den bedste løsning ift. kundeopgaven.

Videns-forbindelse-teknologien (knowledge connector) er den teknologi, der kraftfuldt og hurtigt kan sammenkoble spørgsmål/opgaver fra kunder med de relevante svarforslag.

Sammenkoblingen af spørgsmål/opgaver med svarforslag kræver forberedelse, som i omfang afhænger bl.a. af virksomhedens (skriftlige) vidensbase og størrelsen på det forretningsmæssige virkefelt. Opbygningen af den nødvendige skriftlige vidensbase til agent assist kan gå fra dage til måneder til år.

Hand-over fra virtuelle agenter

Har virksomheden virtuelle agenter i drift side om side med levende agenter, er overdragelse af kundedialoger fra den virtuelle agent til medarbejderen kritisk, når kundens henvendelse har høj kompleksitet, eller når udviklingen i samtalen drejer i en uønsket retning.

Følsomheds-analyse er den teknologi, der sammen med den konverserende kerne sikrer den relevante hand-over af samtalen.

Fordele med agent assist

Automatiske forslag til svar på kundeopgaver

  • Søger efter kundens intention bag henvendelsen i realtid
  • Lister de bedste svarforslag i form af anbefalinger til opgaveløsning og vidensdokumenter til den identificerede intention i realtid
  • Agenten kan skimme svarforslagene og give kunden det bedste svar mundtligt eller sende en mail med et eller flere links til de konkrete anbefalinger til opgaveløsning og til evt. uddybende vidensdokumenter til kunden som svar til kunden med det samme

Hand-over fra virtuelle agenter

  • Følsomhedsanalyse sikrer relevant hand-over af opkald og henvendelser fra virtuel agent til levende agent
  • Transcript af dialogen mellem kunde og virtuel agent overføres samtidig til medarbejderens skærm, så medarbejderen er på omgangshøjde med det samme
  • Ved hand-over kan agenten desuden på skærmen se en anbefalet trin-for-trin-fremgangsmåde til at sikre den bedste dialog med kunden efter hand-over

Kontakt mig om Dstny kundeoplevelsesplatform agent assist

Udfyld og send formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.