Skarpere borgerservice
og smidigere arbejdsgange

Dstny kan bidrage til større fleksibilitet og effektivitet

COMM2IG blev i juli 2019 godkendt som leverandør til SKI-aftale 50.07 omkring Unified Communications– og telefoniprodukter. Dstny er underleverandør hertil og bidrager med Connect 3.0, som er en af verdens bedste og mest afprøvede telefoni- og samarbejdsplatforme med mere end 60 mio. brugere, hvoraf en betydelig del af brugerbasen er i Danmark og Sverige.

Connect 3.0 er en cloud-baseret telefoni– og samarbejdsplatform. Det gør, at man ikke behøver at have sit system fysisk stående i egen organisation, og at den løbende udvikling af løsningen udrulles gennem testede releases, som ikke kræver IT-administrators tid.

Fordele med Connect 3.0

Designet til den offentlige sektors behov

Høj sikkerhed og stabil drift

Hurtig service

Unified Communications på alle platforme

Plug-and-play integrationer

800+ funktioner

Connect 3.0 skiller sig ud

Telefoni-delen af systemet rummer alle standardfunktioner og konfigureres og tilpasses let af myndighedens IT-administrator eller af os. Brugeroprettelser og –ændringer kan klares hurtigt på få minutter, fordi administrators brugergrænseflade i selvbetjeningsportalen er let at arbejde i.

Alle telefoni- og samarbejdsfunktioner kan anvendes via IP-telefon, PC-klient med headset, smartphone app eller smartphone.

Samarbejdsdelen på platformen består af chat, fildeling, to-do-delegering, audio- og videomøder scopet omkring samarbejdsopgaver og projekter. Denne collaboration-del har også en meget intuitiv brugergrænseflade, der understøtter en dagligdag med stor omskiftelighed.

Platformen kan sammenkobles med en række moduler som kontaktcenter, voice recording, statistik, storskærm, rapportering og business intelligence.

Smidigere arbejdsgange og samarbejdsformer

Connect 3.0 med moduler gør målsætning og måling af performance let. Dvs. opfølgning i dagligdagen gør ledelsesopgaven med dokumentation, og beslutninger om ændring af arbejdsgange og callflows hviler på et faktuelt grundlag.

Standard-telefonifunktionerne effektiviserer generelt kommunikationen. F.eks. er visning af en medarbejders tilstedeværelse (presence) i kombination med automatisk aktivitetsstyring i sync med Outlook-kalenderen og evt. supplerende brug af fraværskoder uhyre effektivt for det interne samarbejde. Mange interne opkald og omstillinger af eksterne opkald undgås, fordi man kan se, at en given kollega ikke er til stede.

Platformen er forberedt til plug-and-play integration til eksterne IT-systemer og til services baseret API-dataudveksling. Derved er potentialet for at eliminere udvalgte rutine-prægede opgaver med databehandling betydeligt. Med fjernelse af delprocesser og forkortelse af arbejdsgange bliver muligheden for manuelle fejl endvidere reduceret.

Udflytningen af dele af offentlige styrelser behøver ikke at give forhøjede rejsebudgetter, idet collaboration-delen tilbyder videomøder, som er hurtige og intuitive at etablere og afvikle.

Endelig er Connect 3.0 forberedt til overholdelse af GDPR, ligesom Dstny er godkendt kontaktpunkt og sørger for ansvarsredegørelsen ifm. GDPR og logning.

Skarpere borgerservice med …

Call back og
spoken absense

Call back kan give borgeren, der venter i kø, muligheden for at taste ”ja tak” til at blive ringet op og blive fri for at stå i kø. Med ”spoken absence” kan man stille forventninger til opkalderen, om hvornår medarbejderen kan træffes igen.

Voice
Recording

Med Voice Recording kan samtaler optages til dokumentation og til træningsformål. Selv om en medarbejder først føler behov for optagelsen 75% henne i samtalen, bliver hele samtalen optaget og gemt.

Collaboration

Med Collaboration kan en medarbejder i et opkald med en borger vælge at skifte til videomøde, hvis det er befordrende for dialogen. Derudover gavner Collaboration også internt samarbejde med de integrerede funktioner.

Sikkerhed og data går hånd i hånd

GDPR-kompliance, god dokumentation, integration, API-dataudveksling og collaboration som en del af platformen giver Connect 3.0 brugere en række muligheder for at styrke servicen ud mod borgerne.

Det betyder, at et borger-opkald kan koble opkalds-telefonnummeret sammen myndighedens relevante IT-system, så relevante data knyttet til telefonnummeret og dermed borgeren kan vises automatisk samtidigt med opringningen. Medarbejderen er derved klædt på fra starten af samtalen og skal ikke bruge tid på at indtaste nøgledata for at få en sag frem.

Du er velkommen til at drøfte mulighederne i Connect 3.0 platformen for din organisation. Ring til direktør for Public Sector Lars Røjgaard Andersen på 88776935. Eller lad Lars ringe til dig ved at udfylde formularen nederst.

Skal vi kontakte dig om en løsning til dit firma?

Udfyld og send formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.