Bedre voice recording end nogensinde

Nye voice recording muligheder

Med den nyeste version af Connect 3.0 har du også fået nye muligheder indenfor voice recording. Random recording, On demand recording, fleksibel gemmeperiode for forskellige typer samtaler og kommunikation.

Produktblad

Random Recording sikrer statistisk validitet
og sparer pladsressourcer

Anvender du Random Recording, bestemmer du hvilke typer af kald og den procent-andel af dem, som skal optages og gemmes. Kun de udvalgte opkald optages og gemmes, mens resterende opkald ikke optages. Opkaldstyperne er alle opkald, eksterne opkald og interne opkald.

Systemet sørger selv for den vilkårlige udvælgelse af opkaldene. Derved kan du sikre et statistisk validt materiale af opkald at arbejde med.

Random Recording kan ikke kombineres med On-Demand Recording.

Optag hele samtalen, selvom du først
trykker optag 75% henne i opkaldet

On-Demand Recording gør ad hoc samtaleoptagelse i Connect Client, Connect App og i Premium Attendant intuitivt og nemt.

En samtale bliver ikke gemt, med mindre du trykker på ”Record”-knappen, inden opkaldets afsluttes. Derved gemmer systemet hele samtalen, også selvom du først trykker ”Record” 2 sekunder før samtalens slutning.

En påbegyndt samtaleoptagelse kan sættes på pause og genoptages, hvis samtaleindhold ikke må eller ikke bør gemmes pga. GDPR-regler eller af etiske hensyn.

On-Demand Recording kan ikke kombineres med Random Recording.

Gem dine optagede samtaler i en passende periode

Optagede samtaler fylder meget, og pladsressourcer koster. Derfor vælger mange en begrænset opbevaringsperiode, ikke sjældent 3 måneder. Vi kan stille opbevaringsressourcer til rådighed for dit firma, hvis ikke dit firma selv vil opbevare dem.

Dit firma kan anvende gemte samtaler til mange formål: Dokumentation ifm. samhandel, dokumentation ift. krav fra offentlige myndigheder, salgs- og servicetræning m.m.

Har du efter en periode erfaret, at en anden opbevaringsperiode er mere optimal, er det muligt fra dag til dag at ændre gemmeperioden.

Referencer

Skal vi kontakte dig om mulighederne med Voice Recording?

Udfyld og send formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.