De uventede korttidseffekter
af Covid19

Har du garderet din virksomhed mod
evt. negative konsekvenser?

Danmark er kommet godt igennem Covid19. Men en række faktorer ”truer” nu i horisonten:

– Fragtraterne er eksploderet

– Manglende arbejdskraft øger lønpresset og presser ordreindgangen

– Utilstrækkeligt råvareudbud stækker produktionen

Inflation øger risiko for en dæmpning af væksten

Hvordan påvirker korttidseffekterne fra pandemien din virksomhed? Hvordan kan du afbøde risici, der latent kan ramme driften, væksten og indtjeningen.

Fragtraterne er eksploderet

Nærmest samtidigt med pandemiens udbrud steg priserne på godstransport i luften, til søs og til lands. På visse ruter steg priserne ved udbruddet til det 3-dobbelte.1

ITR skrev i juli 2021, at spotraten på det toneangivende Shanghai Containerized Freight Index er steget fra 893 USD pr. 16/12-2019 til 6.741 USD pr. 12/7-2021.2

De udløsende flaskehalse er flere;3

  • øget fragtbehov fordi pandemien har udløst øget varekøb
  • tomme containere er ikke blevet sendt retur pga. aflyste sejladser
  • køtrafik i vare-aftagende havne pga. øget indgående trafik

F.eks. har containerskibe ligget ud for Los Angeles i 14 dage og ventet på at komme til kaj.

På tværs af kilder ser det ud til, at de opskruede priser ikke normaliseres før tidligst en gang i 2022.

Manglende arbejdskraft øger lønpresset og presser ordreindgangen

Tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen i Danmark i juni 2021 var på 2.847.000 lønmodtagere og højere end topniveauet umiddelbart før pandemiens start.4 Ledigheden er på 3,8% og kun 6.000 personer over februar 2020.5

Industriens produktion faldt med 4,3% i juni 2021 ift. juni 2020. Dansk Industri peger på manglen på materialer og på arbejdskraft.6 Cheføkonom Allan Sørensen fortæller, at efterspørgslen til yderligere fremgang er til stede, men fremgangen bliver ikke lige så stor, som ordrebøgerne tilsiger. Aldrig før har industrien haft så store udfordringer med at skaffe medarbejdere og materialer. Mangel på arbejdskraft begrænser produktionen i 36% af industrivirksomhederne.

Restauratør Ole Krossteig fra Restaurant Svendborgsund har ikke oplevet noget lignende. Midt i højsæsonen har restauranten måtte indføre lukkedage, fordi der mangler hænder.7

 I en medlemsanalyse fra Horesta svarer 61% af virksomhederne, at rekruttering af tjenere og serveringspersonale udgør en stor eller meget stor udfordring. 56%, når det drejer sig om kokke.

Rekrutteringsvirksomheder forudsiger et meget travlt efterår med mange opgaver.

Utilstrækkeligt råvareudbud stækker produktionen

Royal Unibrew præsenterede 23/8-2021 den bedste indtjening i et kvartal nogensinde. Men der er grå skyer. Topchef Lars Jensen fortæller, at der er en underliggende inflation, som ikke er set siden 00’erne, og at landets næststørste bryggeri nu skal forholde sig til prisstigninger. Selskabet rammes af højere råvarepriser og udfordringer med at få fat i visse råvarer.8 Bl.a. mangel på dåser, sukker, druesukker og flere andre kategorier til produktionen. Royal Unibrew forventer at skulle arbejde med prisstigninger, kampagner, forpakningsmuligheder og 2-3 andre værktøjer for at for at afbøde de forventede 75 mio.kr. i forøget inputomkostninger i indeværende år. Heineken og Carlsberg melder også om udfordringer i 2022.

Stålgrossisten Damstahl oplever, at markedet for stål er underforsynet ift. den høje efterspørgsel. Leveringstiden fra værkerne er på 4-8 måneder, og de leverer rationerede mængder. Priserne stiger pga. flaskehalse som bl.a. mangel på nikkel, højere fragtrater og en safeguard told på 25% i branchen, som træder i kraft, når importkvoterne er opbrugt. Man forventer ikke en normalisering af priserne før tidligst i 2022.9

Nordisk Plast meddeler i marts 2021, at der er kraftige prisstigninger på næsten alle plasttyper. Årsagerne er manglende råvarer som følge af pandemien, hvor mange råvareproducenter har valgt først at køre deres lagre ned og derefter reducere produktionen med udsigt til et svagt første kvartal i 2021. Ligeledes spiller lavere efterspørgsel på Kerosin (flybrændstof) og benzin også ind på produktionen af råvarer som plastprodukter produceres af.

Inflation øger risiko for en dæmpning af væksten

Danmarks inflation i juli 2021 var på 1,7%,10 hvilket placerer Danmark i den lave ende af EU-landene. Der er anderledes fart på hos flere af vores vigtigste samhandels-lande. I USA har inflationen været over 5%, og i Tyskland og Norge.

Mangel på arbejdskraft og materialer og højere inflation hos vores samhandelspartnere er opskriften på højere inflation i den nærmeste fremtid. Derfor forventes finansminister Nicolai Wammen iflg. Børsen 27/8-2021 at lægge op til en stram finanspolitik for 2022.

Hvordan garderer du dig mod korttids-effekterne?

Ingen kender fremtiden, og det er derfor vanskeligt at helgardere virksomheden mod at blive ramt på drift, vækst og indtjening.

Når følsomhedsanalysen på indtægts- og udgiftssiden er gennemført for din virksomhed, må svaret ligesom for Royal Unibrew være at kigge på flere redskaber i værktøjskassen.

Det mest oplagte redskab ved større efterspørgsel er at hæve priserne, når det er umuligt at øge produktionen på kort sigt. På den måde kan en del af den budgetterede indtjening sikres trods øgede input-omkostninger. Men væksten misses.

På lidt længere sigt kan andre redskaber på udgifts-siden overvejes.

En metode er at aftale sig ud af risici ved at købe optioner for at have retten, men ikke pligten, til at købe råvarer, halvfabrikata og services til faste priser ud i fremtiden.

At tiltrække og rekruttere nye medarbejdere på et glødende arbejdsmarked er vanskeligt uden at skulle investere på både kort og lidt længere sigt. Investering i moderne arbejdsrammer og hybride arbejdspladser for medarbejderne er med til at tiltrække nye medarbejdere i den stadig hårdere konkurrence – og reducerer risikoen for at miste gode medarbejdere.

Tilknytning af et netværk af kompetente mennesker, der kan erstatte evt. midlertidigt ubesatte stillinger fysisk eller online. F.eks. tidligere (pensionerede) medarbejdere, freelancere og studerende.

Ingen af forslagene er gratis. De kræver tid og forberedelse, og de koster på indtjeningen. Men måske er det trods alt bedre end alternativet.

Kilder

1: Morgenavisen Jyllandsposten Erhverv Finans, ”Coronakrisen får fragtpriser til at flyve i vejret,” 18.marts 2020;

https://finans.dk/erhverv/ECE12019841/coronakrisen-faar-fragtpriser-til-at-flyve-i-vejret/?ctxref=ext

2: International Transportrevision, nyheder 12-07-2021;

https://www.itr.dk/da/nyheder/

3: Børsen, ”Tårnhøje råvarepriser kan koste Royal Unibrew 75 mio.kr. i år, og næste år bliver endnu værre: ”Det betyder ikke nødvendigvis alene rå prsistigninger,” 25/8-2021;

https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/prishop-paa-raavarer-udfordrer-unibrew

4: Danmarks Statistik, ”25.000 flere lønmodtagere i juni,” 20/8-2021

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=32842

5: Danmark Statistik, ”Ledigheden falder fortsat,” 30/7-2021;

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=32821

6: DI Business, ”Industriopsving bremses af mangel på medarbejdere og materialer,” 6/8-2021;

https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2021/8/industriopsving-bremses-af-mangel-pa-medarbejdere-og-materialer/

7: Horesta, ”Horesta: ”Mangel på arbejdskraft er en landsdækkende problematik,” 9/(-2021;

https://www.horesta.dk/nyheder/2021/august/horesta-mangel-paa-arbejdskraft-er-en-landsdaekkende-problematik/

8: Jern-Maskinindustrien, ”Derfor eksploderer prisen på containerfragt lige nu,” 8/1-2021;

https://www.jernindustri.dk/article/view/771051/derfor_eksploderer_prisen_pa_containerfragt_lige_nu

9: Jern-Maskinindustrien, ”Stålgrossist: Lange udsigter til normaliseret marked,” 24/8-2021;

https://www.jernindustri.dk/article/view/805236/stalgrossist_lange_udsigter_til_normaliseret_marked

10: Danmarks Statistik, ”Inflationen falder i Danmark  og stiger i EU,” 23/8-2021;

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=32880

 
 
 

Referencer

Skal vi kontakte dig om en løsning til dit firma?

Udfyld og send formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.