Nyhed

Dstny på SKI

Dstny er kvalificeret som leverandør under Rammeaftalen for Netværk hos SKI

SKI indgår ny rammeaftale for netværk

Ny rammeaftale giver offentlige organisationer mulighed for at købe dataforbindelser (WAN) i forskellige hastigheder fra 10 Mbit/s til 100 Gbit/s med standardiserede krav til kvaliteten.

Rammeaftale 02.10 Netværk omfatter et antal gængse og standardiserede forbindelser og ydelser inden for datakommunikation, herunder dataforbindelser med termineringer af typen Ethernet, IP og Internet, i en række hastigheder op til 100 Gbit/s med tre forskellige standardiserede serviceniveauer (SLA). Ud over de standardiserede serviceniveauer er der stillet krav til den såkaldte Quality of Service inklusive jitter (udsving i svartider), delay og pakketab.

De fastlagte kvalitetsdefinitioner sikrer, at de offentlige kunder får ensartet kvalitet uanset, hvilken leverandør de anvender. De fem leverandører på aftalen er tildelt efter kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud. Rammeaftalen er baseret på miniudbud med tildelingskriteriet laveste pris. Det giver den offentlige kunde den bedst mulige pris med afsæt i den aktuelle markedssituation, da leverandørerne på aftalen konkurrerer om hver ordre på baggrund af kundens konkrete behov.

Den nye aftale er indgået på grundlag af SKI’s rammeaftaleparadigme, der er juridisk kvalitetssikret i samarbejde med Kammeradvokaten. Brugen af aftalen bliver samtidig lettere ved, at SKI stiller et tildelingsværktøj til rådighed, der gør det enklere at gennemføre miniudbuddet. ”Rammeaftalen sikrer kvaliteten på netværksydelser, giver konkurrencedygtige maksimalpriser på driften og hjælper samtidig den offentlige myndighed til at konkurrenceudsætte prisen på etableringen af netværk,” siger SKI’s teamchef for It og Teleudbud, Morten T. Pedersen. SKI forventer, at offentlige myndigheder vil købe dataforbindelser for 1,2 mia. kr. i løbet af rammeaftalens løbetid.

Rammeaftalen forventes at træde i kraft primo december 2011, og løber i tre år med mulighed for forlængelse i yderligere 12 måneder. Det er frivilligt for den offentlige sektor at benytte rammeaftalen. Statslige myndigheder har dog kun mulighed for at benytte rammeaftalerne efter tilladelse fra Økonomistyrelsen under Finansministeriet, da Statens Indkøb (SI) har en rammeaftale på samme indkøbsområde.

Leverandørerne på aftalen er: IP Vision, KMD A/S, TDC Erhverv, TDC Hosting og Telia Danmark. Stand still perioden udløber den 6. december 2011.

Referencer