Spørgsmål og svar om EU-Roaming

EU-Roaming FAQ

Hvad siger EU-direktivet?

https://ens.dk/ansvarsomraader/international-roaming/information-til-borgerne Målsætningen fra EU’s side har været at sikre at man kunne rejse i EU og bruge data og tale, uden at man modtog store regninger, når man kom hjem.

Hvilke lande hører ind under den nye regulering?

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Guernsey, Grækenland, Holland, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Jersey, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig. Grønland og Færøerne er som noget nyt også inkluderet i EU-roaming-området.

Hvad er humlen i den nye regulering?

Som bruger skal du kunne gøre det samme i EU, som du hidtil har kunnet gøre med din mobilpakke i DK, dog justeret for fair use omkring data. En afledt effekt af reguleringen er, at det nu er blevet muligt at købe mobilpakker uden roaming, der kun virker i Danmark.

Hvad er roaming?

Roaming er en generel betegnelse, der refererer til muligheden for, at en mobilkunde automatisk kan foretage og modtage taleopkald, SMS’e, MMS’e, sende og modtage data, når de rejser uden for det hjemlige geografiske dækningsområde. Med en ren dansk mobilpakke kan man ikke roame. Dvs. udenfor Danmark vil det være umuligt at tale, ringe op og modtage opkald, SMS’e, MMS’e eller sende eller modtage data. Dog kan man godt ringe 112. https://dstny.dk/sites/default/files/whitepaper_roaming.pdf

Hvad er ”Fair Use”?

For at forhindre misbrug, er der indført en retfærdig brugspolitik. Reguleringen gør det muligt for EU-borgerne at bruge deres mobiltelefoner i EU uden ekstra omkostninger. Dog er der indført en fair use grænse, der skal forhindre misbrug og dermed undgå at skabe ekstraomkostninger for mobiloperatørerne.

Hvis jeg kommer over min fair use grænse, kan jeg så tilkøbe mere data?

Ja, du kan tilkøbe en større EU mobilpakke, der indeholder en højere fair use datamængde i EU, eller dit firma kan vælge ”Genoptankning.” Det skal dog ske, før du tager afsted og før månedens start, og du kan kun bestille det gennem dit firmas telefoniansvarlige.

Hvad sker der, når data i min mobilpakke er opbrugt?

Når du har brugt 80% af din fair use grænse for data i EU eller 80% af dataloftet i mobilpakken overordnet, får du en SMS, der fortæller, at du nu har forbrugt 80%. Hvis dit firma har fravalgt ”Genoptankning,” så stopper din mulighed for at bruge data, når du har nået 100%. Hvis dit firma har valgt ”Genoptankning,” vil du blive informeret, når du påbegynder dataforbrug fra den genoptankede pakke. Ved firmaets tilvalg af ”genoptankning” er det muligt at genoptanke op til 4 gange. Du kan med andre ord forbruge op til 5 x dataloftet i din mobilpakke, hvis dit firma har valgt ”Genoptankning.”

Hvis jeg ikke har fået SMS-besked om mit forbrug og merforbrug løbende, er jeg så fri for at betale evt. merudgifter for forbrug udover min ordinære mobilpakke?

Nej, selv om vi vil orientere dig om dit forbrug med SMS-besked jf. ovenfor, så kan tekniske og andre forhold hindre fremkomsten af SMS-beskeder. Det er fortsat medarbejdernes ansvar at sørge for at forbruge data i overensstemmelse med firmaets regler. Juridisk kan vi som teleselskab ikke holdes op på manglende modtagelse af SMS-beskeder.

Hvordan takseres opkald foretaget i EU?

Takseringen for EU-opkald foretaget i EU udenfor Danmark er den samme, som havde du foretaget opkaldet i Danmark.

Hvordan takseres opkald modtaget i EU?

Du betaler ikke for at modtage opkald i EU. Du betaler fortsat for at modtage opkald, når du roamer uden for EU.

Hvordan bestiller jeg en EU mobilpakke med mere data?
Kontakt dit firmas telefoniansvarlige, før du skal afsted og inden starten på måneden. Din telefoniansvarlige kontakter herefter ipvisions kundeservice for at ændre din mobilpakke. Man kan ikke ændre en mobilpakke, når brugeren først rejst ud af Danmark. dstny.dk/mobil-fri-tale
Kan jeg vælge et abonnement uden roaming?

Ja, det kan du godt. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du under ingen omstændigheder hverken kan ringe eller bruge data i udlandet med en national mobilpakke.

Er SMS/MMS gratis i EU, hvis man har fri SMS/MMS?

Ja, SMS/MMS er med, hvis de er indeholdt i din mobilpakke

Hvis jeg ønsker at ændre mit abonnement, så jeg kan bruge det i udlandet, hvad gør jeg så?

Du skal tage fat i din administrator af jeres ipvision-aftale, der skal kontakte ipvision. Vær opmærksom på, at du skal gøre det, før du tager afsted og inden starten på måneden.

Er roaming det samme som at ringe fra Danmark til udlandet?

Nej, roaming er opkald i udlandet til Danmark eller EU til EU. Ringer man fra Danmark til udlandet (uanset om det er i EU eller resten af verden) betragtes det som udlandskald og takseres efter gældende prisliste.

Hvorfor kan jeg ikke roame med min (nye) mobilpakke, når mobilpakken indeholder brug af tale og data i EU?

Det skyldes sandsynligvis, at din tidligere mobilpakke havde spærring af roaming, fordi dit firma tidligere har besluttet, at det ikke skulle være muligt at roame. De tekniske systemer tillader desværre kun enten at kunne roame i hele verden eller slet ikke at kunne roame. Det er teknisk ikke muligt at differentiere roaming på landezoner. Derfor skal vi have en aktiv godkendelse fra dit firmas teleansvarlige om, at der skal åbnes for roaming i din mobilpakke, hvorved du dermed har mulighed for at roame (tale og data) i EU+-området og i resten af verdenen. Ønsker du at kunne roame, skal du derfor have godkendelse herfor og derfor få firmaets teleansvarlige til at bestille åbning for roaming for din mobilpakke på mail: kundeservice@dstny.dk.udlandspriser

 
 
 
 

Referencer

Har du stadig spørgsmål om EU-roaming?

Udfyld og send formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.