Grib mulighederne i de nye tendenser

Lige nu spiller verden i mol. Vi er ramt af en sundhedskrise, der truer med også at udvikle sig til en økonomisk krise. Når forandringens vinde blæser, kan man enten bygge læhegn eller vindmøller. For enhver krise rummer også et potentiale: Vi bliver tvunget til at tænke nyt, arbejde på nye måder og kastet ud i at bruge nye teknologier.

Forårets hjemme- og distancearbejde har ændret mindset og adfærd hos både medarbejdere og virksomheder. Det rummer muligheder for øget produktivitet, gladere medarbejdere og bedre bundlinje. Især hvis samarbejdsværktøjer som f.eks. Teams bliver tænkt sammen med virksomhedens telefoni og øvrige IT-infrastruktur. Også når det gælder politikker og retningslinjer for anvendelsen.

Brugerne omfavner ny teknologi – mød dem, hvor de er

Når arbejdet flytter hjem, smitter de hjemlige vaner af på arbejdet. Som privatpersoner kommunikerer vi på tværs af mange kanaler – telefon, mail, sms, chat, sociale medier. Det mønster skaber nye forventninger til, hvordan virksomheden skal kommunikere med medarbejderne, og hvilke muligheder medarbejderne skal have for at kommunikere med kolleger, kunder og samarbejdspartnere.

Forårets hjemmearbejde har gjort grænserne mellem arbejde og hjem endnu mere flydende. Det har øget medarbejdernes forventninger til et mere fleksibelt arbejdsliv og mere fleksible samarbejdsformer – fx gennem øget brug af videomøder og virtuelle samarbejdsredskaber.

Ny tilrettelæggelse af arbejde og faciliteter

Også for virksomhedsledere blev foråret en øjenåbner: Medarbejderne behøver ikke møde ind på arbejdspladsen hver dag, og de kan godt være produktive, selvom de arbejder hjemmefra. Derfor er mange virksomheder i fuld gang med at gentænke organiseringen af arbejdet og virksomhedens faciliteter. F.eks. faste hjemmearbejdsdage og arbejdspladser med mindre kapacitet end fuld bemanding. Foråret var i høj grad præget af en ”her er værktøjerne, find selv ud af at bruge dem”-tilgang. Fordi det hele skulle tages i brug meget hurtigt.

 Nu er der behov for at gå mere strategisk og systematisk til værks i anvendelsen af nye teknologier og værktøjer. Så erfaringerne fra foråret bliver brugt til at vælge de rigtige værktøjer og bruge dem på en måde, der giver størst værdi for forretningen. Det handler om at vælge værktøjerne bevidst, give medarbejderne retningslinjer for anvendelsen og måle på effekten. Og skære uproduktive redskaber og arbejdsgange fra og fjerne uvaner og støj.

Ekstra turbo på rejsen fra on-premise til cloud

Ny organisering af arbejdet kommer bl.a. til udtryk i anvendelsen af cloud-løsninger og services. Der har længe været en bevægelse fra on-premise- mod cloud-løsninger og kombinationer af de to modeller. Men nu tager det for alvor fart. Udbuddet af cloudplatforme vokser, der kommer hele tiden nye services til, og brugen af de store cloudplatforme som Azure, AWS og Google Cloud stiger.
Flere og flere virksomheder flytter ganske enkelt mere og mere op i skyen. Det giver gevinster i form af reducerede driftsomkostninger, bedre service og større fleksibilitet. Og corona har givet udviklingen ekstra luft under vingerne:
planned cloud stats

Det stiller krav til virksomhederne om at lægge den rigtige cloud-strategi, vælge de rigtige løsninger og have styr på sikkerheden. For behovet for at kunne bruge og tilgå virksomhedens systemer og data uafhængigt af tid og sted er kommet for at blive.

Skab en omnichannel-tilgang til kundeoplevelsen

Omverdenen – ikke mindst kunderne – har også nye forventninger til, hvordan de kan kommunikere med virksomheden. Kunderejsen skal spille sammen på tværs af mange flere kontaktpunkter. Det kræver en omnichannel-tilgang til kombinationen af kontaktpunkter og designet af hvert enkelt kontaktpunkt. Så kunden får en oplevelse af genkendelse og sammenhæng – uanset kontaktpunkt og kommunikationsform.
Det kræver et tæt samspil mellem Teams, virksomhedens telefoniløsning og øvrige kanaler. Den præcise kombination og løsning afhænger naturligvis af virksomhedens type, branche og brugerprofiler. Men alle virksomheder bør benytte den aktuelle anledning til at se deres kommunikationsmix med friske øjne.
 
 
 
 

Referencer