Sæt kommunikation og handling på virksomhedens IoT

Forbind IoT med kontaktcentret

Skab værdi ved at aktivere IoT-enhedernes information

IoT er overalt, og udbredelsen vil eksplodere i de nærmeste år frem. IoT koblet sammen med forretningskritiske systemer inkl. virksomhedens kontaktcenter vil transformere de fleste brancher i større eller mindre udstrækning.

Anvendelsen af IoT skaber værdi i bred forstand ved at

  • Forny services overfor kunder
  • Hjælpe medarbejdere til bedre opgaveløsning
  • Optimere forretningsprocesser
  • Bidrage til bedre og mere rettidige beslutninger

Aktivering af IoT

IoT-kommunikation via kontaktcenter

Almindeligvis sender IoT-enheder sensor-data afsted til en opsamlende database med efter et defineret script. Databasen lagrer data, og et tilhørende dashboard kan vise overblik over data på relevant måde.

Hvis de senest modtagne data overskrider en tærskelværdi, kan et andet script sørge for, at en given foranstaltning sker.

Særligt i situationer, hvor kommunikation tilføres en dynamisk drift, der kan nå at tilpasse sig, kan undgå uønskede omkostninger eller udnytte skiftende omstændigheder til at skabe øget omsætning.

Kun fantasien sætter grænser for, hvordan IoT-målte data kan aktiveres.

Data fra vindmålere på Øresundsbroen sendes til et kontaktcenter i et nordisk godstransportfirma. Når vindstyrken overstiger en fastsat værdi, sendes SMS til de lastvogne, der har en transportopgave mellem Danmark og Sydsverige, med besked om at tage alternative rute.

Når en geofencet firmacomputer passerer forbi definerede arealer, sendes en alarmbesked til en kreds af personer og firmaer, mens firmacomputer låses for brug eller wipes fra en central server.

Vandstandsmåleren ved fjorden sender data til kontaktcentret om vandstanden. Stiger vandstanden over en bestemt værdi, sender kontaktcentret en alarm-SMS til beboere i de husstande, som iflg. måledata er i fare for oversvømmelse.

 
 
 

Referencer

Kontakt mig om IoT og automatisk aktiverende kommunikation

Er du interesseret i IoT og automatisk aktiverende kommunikation, så ring til os på 88887777. Eller udfyld og send formularen, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.