Leje af IP-telefoner

Spørgsmål og svar

Få svar på dine spørgsmål om leje af IP-telefoner

Hvad er betingelserne for leje af IP-telefoner?

Leje af IP-telefoner sker i henhold til Dstny’s almindelige forretningsbetingelser (se uddrag fra forretningsbetingelserne nedenfor vedr. leje).

7. Ejendomsret
I den udstrækning Dstny’s installationer anbringes hos Kunden, bevarer Dstny ejendomsretten til disse og Kunden er straks ved ophør af Aftalen forpligtet til, at returnere disse til Dstny. Kunden er uberettiget til at udøve tilbageholdsret i Dstny’s ejendele i forbindelse med eventuelle krav mod Dstny. Udstyr og installationer ejet af tredjemand, men formidlet af Dstny, og som er anbragt hos Kunden, ejes ligeledes af tredjemand og tilbageleveres ved ophør til Dstny, som herefter vil overdrage udstyr m.v. til tredjemand. Udstyr, som ikke tilbageleveres, faktureres til Kunden, såfremt tilbagelevering ikke er sket inden for 14 dage fra ophør af Aftalen.

8. Ansvar Dstny påtager sig intet ansvar for tab af data, e-mails eller installeret software m.m. i forbindelse med Kundens brug af Dstny’s Services og Hardware. Dstny påtager sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til Kundens data og interne systemer, idet Kunden er ansvarlig for at sikre og opretholde et højt sikkerhedsniveau og udvise agtpågivenhed, herunder ved konstatering af unormalt forbrug. Dstny forbeholder sig retten til at foretage præventiv spærring for opkald til visse områder/lande, funktioner m.v., idet Kunden ved henvendelse til Dstny som udgangspunkt kan få ophævet spærringen. Ved leje af udstyr tilhørende Dstny eller tredjemand,er det Kundens ansvar at forsikre dette. Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler for skader på Dstny’s udstyr og installationer hos Kunden. Kunden bærer desuden i enhver henseende risikoen for Dstny’s udstyr og installationer hos Kunden, herunder for så vidt tyveri, bortkomst og hændelige skader, f.eks.brandskader, vandskader, overspænding og lynskader. Kunden er forpligtet til at godtgøre Dstny ethvert tab i disse tilfælde.

Hvor skal jeg sende mit lejeudstyr hen, når jeg ikke ønsker at leje det længere?

Du skal returnere det lejede udstyr til Dstny A/S, Skodsborgvej 305 D, 2850 Nærum MRK: ”LEJE RETUR”. Du afholder selv omkostningerne til returnering af udstyret, og udstyret skal være returneret senest 14 dage efter ophør af opsigesesvarslet.

Kan jeg opsige lejeaftalen på en enkelt eller alle telefoner?
Du kan opsige din lejeaftale med et varsel på løbende måned + 3 måneder.

Opsigelser sendes til kundeservice@dstny.dk, husk at noter serienummer / MAC-adresse på det udstyr som du ønsker at opsige lejeaftalen på.

Der opkræves et administrationsgebyr i forbindelse med ophør af lejeaftalen, gebyret beregnes som følger:

Ophør af lejeaftale indenfor 0 – 6 måneder – Administrationsgebyr: 240,- pr. telefon ekskl. moms

Ophør af lejeaftale indenfor 7 – 12 måneder – Administrationsgebyr: 100,- pr. telefon ekskl. moms

Ophør af lejeaftale fra 13 måneder – Administrationsgebyr: 0,-

Bemærk, at udstyret skal være returneret senest 14 dage efter ophør af opsigelsesvarslet.

Kan jeg udskifte mit lejede udstyr til en anden model?
Du kan opsige din lejeaftale med et varsel på løbende måned + 3 måneder.

Opsigelser sendes til kundeservice@dstny.dk, husk at noter serienummer / MAC-adresse på det udstyr som du ønsker at opsige lejeaftalen på.

Der opkræves et administrationsgebyr i forbindelse med ophør af lejeaftalen, gebyret beregnes som følger:

Ophør af lejeaftale indenfor 0 – 6 måneder – Administrationsgebyr: 240,- pr. telefon ekskl. moms

Ophør af lejeaftale indenfor 7 – 12 måneder – Administrationsgebyr: 100,- pr. telefon ekskl. moms

Ophør af lejeaftale fra 13 måneder – Administrationsgebyr: 0,-

Bemærk, at udstyret skal være returneret senest 14 dage efter ophør af opsigelsesvarslet.

Kan jeg købe det lejede udstyr?
Ønsker du at købe det lejede udstyr skal du blot sende en mail til kundeservice@dstny.dk, husk at notere serienummeret / MAC-adressen på udstyret i mailen. Kundeservice vil derefter oplyse prisen på køb af udstyret.
Kan jeg overdrage mit lejede udstyr til en anden lejer?

Nej. Udstyret skal være returneret senest 14 dage efter ophør af opsigelsesvarslet.

Hvad skal jeg gøre hvis mit lejede udstyr ikke lige virker / er defekt?

Virker dit lejede udstyr ikke længere, så skal du sende en mail til kundeservice@dstny.dk med serienummer / MAC-adresse på det udstyr der er defekt, og sende udstyret retur til Dstny A/S MRK: ”LEJE DEFEKT”. Vi vil derefter sende erstatningsudstyr til din lejeaftale.

Hvad skal jeg gøre his mit lejede udstyr er ødelagt, bortkommet eller stjålet?
Er dit lejeudstyr ødelagt, bortkommet eller stjålet, så skal du sende en mail til kundeservice@dstny.dk med serienummeret / MAC-adressen og gøre opmærksom på dette. Vi vil derefter sende en faktura på det bortkomne udstyr, og der vil blive leveret nyt lejeudstyr såfremt det er ønsket.
 
 
 

Referencer

Kontakt mig om leje af IP-telefoner

Udfyld og send formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.