Ren mobil 

Har du tænkt alle risici igennem?

Overvejer du ren mobil?

Der er risiko for en forringet service over for dine kunder og dermed en ringere kundeoplevelse, hvis du skifter til en ren mobilløsning.
Det afhænger bl.a. af virksomhedens telefonikultur. Der er også økonomiske og sikkerhedsmæssige aspekter at tænke på.

Kender du svarene på følgende 11 spørgsmål?

En ren mobilløsning kan være attraktiv for dit firma. Nogle virksomheder vælger at udbygge løsningen med fastnettelefoni – efter dyrekøbte erfaringer. Disse virksomheder glemte at stille sig selv et eller flere af følgende spørgsmål:

Sikkerhed

 • Vil du være prøveklud for at se, om dit teleselskabs mobilnetværk altid virker?
 • Vil du gamble med tabte opkald og utålmodige kunder?
 • Vil det være fornuftigt med muligheden for opkald på fastnet, hvis mobilnettet går ned?

Økonomi

 • Hvad koster det, hvis virksomheden ikke er tilgængelig?
 • Tabte ordrer?
 • Tabt omsætning?
 • Hvad vil din overordnede sige til, at du træffer beslutning om, at hele firmaet er utilgængeligt, hvis mobilnettet går ned?

Telefonkultur

 • Er telefonsvareren en acceptabel dialogform for dine kunder? (1)
 • Vil en kollega trække et kald fra en anden kollegas mobiltlf? (2)
 • Vil en kollega stille et kald videre til en anden kollega? (3)
 • Er jeres telefonkultur “solo shows” eller teamspirit? (4)

ipvision a/s leverer gerne din “rene mobil”-løsning. Vi leverer også gerne de ekstra funktionaliteter, applikationer og udstyr, som dækker din virksomheds behov for sikkerhed, økonomi og god telefonkultur. Vi hopper ikke over, hvor gærdet er lavest.

Erfaringer om telefonikultur ved rene mobilløsninger i et udsnit af danske virksomheder:

 • (1) Telefonsvarere anvendes oftere ifm. kald til mobiltelefoner end fastnettelefoner, bl.a. fordi kollegaer i sagens natur ikke hører en kollegas mobiltelefon, da den oftest er med kollegaen
 • (2) Kollegaer er mindre tilbøjelige til at tage en kollegas mobiltelefon end en kollegas fastnettelefon, bl.a. fordi en mobiltelefon opfattes som at høre til privatsfæren. Man sætter sig jo heller ikke over til en kollegas PC, vel?
 • (3) En kollega på vejen er mindre tilbøjelig til at stille et kald videre til en anden kollega, hvis den anden kollega f.eks. ikke er indenfor synsvidde
 • (4) Hvis et mobiltelefonsystem ikke understøtter organisationen med optimal funktionalitet, så er der en tilbøjelighed til, at de private vaner omkring mobiltelefonen overtager telefonikulturen i virksomheden

Ring 8888 7753, og få en snak om sikkerhed, økonomi og telefonikultur i forbindelse med mobilløsninger, intelligent telekommunikation og højere udbytte. Eller lad os ringe til dig.

6 uønskede risikoforhold ved Ren Mobil

Kunderne kan ikke ringe til din virksomhed

Kundernes adgang til at tale med din virksomhed er forretningskritisk. Et midlertidig nedbrud for dit mobilnetværk vil altid komme ubelejligt. Undgå det ved også at give kunderne adgang til virksomheden via IP-telefoni eller gennem et sekundært mobilnetværk.

Udfarende medarbejdere kan ikke bruge apps ude hos kunderne

Hvis der ikke er dækning eller svag 4G dækning permanent eller midlertidigt, kan et besøg af en jeres sælgere blive en blandet oplevelse for en kunde. Adgang til et sekundært mobilnetværk kan være en del af en løsning.

Dine mistede ordrer kan lande som ordrer hos din konkurrent

De fleste af vores kunder har både mobiltelefoni og IP-telefoni i samme telefoniløsning. Indimellem fortæller nogle af vores kunder, at når deres konkurrenters mobilnetværk er midlertidigt nede lokalt, regionalt eller nationalt (sjældnere), så peaker vores kunders omsætning i nedetiden. Det bliver også til en slags penge.

Salgsafdelingen får ikke lukket ordrerne

Er virksomhedens mobilnetværk midlertidigt nede, kan salg og andre af virksomhedens afdelinger med kundekontakt ikke få fat i kunder og kommende kunder. Din virksomheds forretningsnatur afgør, hvor stor en mistet omsætning der kan blive tale om.

Intern kommunikataion på tværs af lokationer hæmmes

Når medarbejderne under et midlertidigt mobilnetværksnedbrud ikke har overblikket over kollegernes tilgængelighed, fordi de ikke kan se, om kollegerne er ledige eller optagede, hæmmes kommunikationen , og opgaverne bliver løst langsommere.

“De gider ikke tage telefonen i det firma”

Forestil dig, hvad en (potentiel) kunde tænker, når personen ringer til din virksomhed, og der ikke er nogen, som tager opkaldet, fordi de ikke kan, fordi mobilnetværket er midlertidigt nede.

 
 
 
 

Referencer

Skal vi kontakte dig om en løsning til dit firma?

Udfyld og send formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.