Cookies

Vores politik omkring sporing af website besøg

Gennemsigtighed omkring Dstnys brug af cookies
I det følgende beskrives, hvordan Dstny anvender cookies. Lovgivningen kræver gennemsigtighed for brugerne af hjemmesider. Således også af Dstnys hjemmeside. Lovgrundlaget er ændringen af e-Databeskyttelsesdirektivet implementeret i dansk ret med Bekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 2011 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (Cookiebekendtgørelsen), som er udstedt i medfør af § 9 og § 81, stk. 2, i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Brug af cookies ifm. Dstnys hjemmeside
På alle siderne på Dstnys hjemmeside www.dstny.dk er installeret 3 forskellige slags cookietjenester. På alle sider under my.dstny.dk er installeret 1 slags cookietjeneste.

Cookies kan sættes ved hjælp af forskellige teknologier f.eks. FLASH, HMTL5 og JavaScript
Den første cookietjeneste leverer vores hjemmeside via Apache, idet vi hoster hjemmesiden selv.Apaches cookieservice placerer automatisk en cookie på udstyret hos de besøgende af www.dstny.dk (1.parts cookies). Det generer weblogdata om hvert enkelt af de besøgende.

Cookies fra Apache kan bruges til at følge besøgende hen over flere webtjeneter til at opbygge en profil over den enkelte besøgendes besøgsadfærd (anonym marketing tracking).

Derudover anvender Dstny cookietjenester leveret af dels Google Analytics (gratis) ifm. både www.dstny.dk og my.dstny.dk og Leadtracker (betalt) på www.dstny.dk (3.parts cookies). Data høstet via Leadtracker kan spores tilbage til juni 2012, mens data høstet via Google Analytics kan spores tilbage til 17.juli 2012.

Cookies fra Google Analytics og Leadtracker bruges til at følge besøgende hen over flere webtjenester til at opbygge en profil over den enkelte besøgendes besøgsadfærd (anonym marketing tracking)

Brug af sporing ifm. Dstnys annoncering i fysiske medier og i eksterne digitale medier
Når Dstny annoncerer digitalt, er der altid knyttet en URI (Uniform Resource Identifier) til annoncen. Det betyder, at når en person f.eks. klikker på et Dstny reklamebanner på f.eks. et mediesite, som fører en person over på Dstnys hjemmeside, så får Dstny også information om, fra hvilken kilde (mediesite) og hvilket reklamebanner personen kommer på hjemmesidebesøg fra. Ligeledes hvis en person scanner en QR-kode i en reklame i et fysiskt medie, f.eks. en avisannonce eller et roll up banner på en messe. Det er muligt for Dstny at spore samlet multichannel-adfærd 90 dage tilbage i tid vha. URI og Google Analytics.

Dstny anvender behavioral Google Customer Match, IP-targeting, targeting eller retargeting i reklamekampagner, der anvender ovennævnte sporingsteknologier.

Brug af sporing ifm. Dstnys email-nyhedsbreve
Dstny anvender et email marketingsystem til jævnligt at udsende nyhedsbreve til kunder, kundeemner, samarbejdspartnere, leverandører og andre for at informere om nyheder, tilbud og andet fra Dstny.

Dstny har indhentet mundtlig, skriftlig eller digitalt afgivet accept fra de modtagende kontaktpersoner forud for den digitale fremsendelse af nyhedsmails. Fremtidig indhentning af accepter om modtagelse af Dstnys nyhedsmails sker altid ad dedikerede kanaler, hvor den accepterende person altid aktivt skal afgive sit samtykke. Det sker aldrig i sammenhæng med cookies.

Når en person har givet samtykke og får fremsendt et email-nyhedsbrev, er der knyttet sporing til det enkelte email-nyhedsbrev.

Hvad bruger Dstny de høstede data til?
Dstny er erhvervslivets teleselskab og sælger stort set kun til erhvervslivet. Derfor bruger vi mange kræfter på at identificere og analysere genererede data fra offentlige og private erhvervsvirksomheder (som juridiske personer). Data anvendes til

 • analyse af virksomhedskundeemners besøgsadfærd i forbindelse med salgsarbejdet (primært formål)
 • analyse af eksisterende virksomhedskunders og samhandelspartneres besøgsadfærd på hjemmesiden til at fastholde og udvikle den eksisterende samhandel
 • webstatistik over brugen af vores hjemmeside og email-nyhedsbreve
 • analyse af adfærden på hjemmesiden for at optimere brugeroplevelsen
 • analyser af mediers effekt ved annoncering

Dstny anvender i yderst begrænset omfang de genererede weblogdata fra 1.parts-cookies udbudt af hostingleverandøren til vores hjemmeside.

Data genereret fra 3.parts-cookies placeret af cookietjenesterne fra Google Analytics og LeadTracker anvender Dstny meget aktivt.

Data genereret fra sporing via email-nyhedsbrevene gør muligt for Dstny at se, om en nyhedsbrevsmodtagende person åbner det enkelte nyhedsbrev, og at se, hvilke nyhedsbrevs-overskrifter/historier, som personen klikker på for at læse (mere om).

Dstny har mulighed for at krydse data fra de 4 ovennævnte datagenerende sporingskanaler og dermed få et mere præcist billede af en given digital adfærd fra en computerenhed fra en erhvervs-interessent. Dstny bruger en del ressourcer herpå.

Lagring af cookie-genererede privatpersonlige oplysninger
Besøg fra privatpersoner har ikke Dstnys forretningsmæssige fokus, hvorfor vi heller ikke beskæftiger os med besøgsdata, som er genereret fra computerenheder, der ikke kan spores til identificerbare virksomheder.

Dstny ønsker ikke at identificere privatpersoner (fysiske personer). Dstny kan heller ikke identificere privatpersoner (fysiske personer) med cookies, med mindre en person aktivt har tilmeldt sig vores email-nyhedsbrev i professionel sammenhæng.

Samtykke omkring brug af cookies
Når en person besøger vores hjemmeside, betyder det reelt et passivt samtykke af, at der installeres en cookie på den anvendte computerenhed (computer, tablet eller smartphone), og at Dstny kan bruge de genererede data.

Afslag og tilbagekaldelse af samtykke om brug af cookies
Dstny tilbyder ikke en aktiv samtykke-tilmelding ved besøg på hjemmesiden. Det er således ikke muligt at afslå at få installeret en cookie på sin computerenhed ifm. besøg på Dstnys hjemmeside. Det er derfor heller ikke muligt at tilbagekalde et cookie-samtykke, idet der ikke kan afgives cookie-samtykke.

Ønsker den besøgende, at Dstny ikke skal kunne følge besøgene henover tid, beder vi om, at den besøgende sletter den installerede cookie.

Ophør omkring sporing via email-nyhedsbreve
Abonnenter på vores email-nyhedsbrev kan ved hver nyhedsbrevsudsendelse afmelde sig nyhedsbrevet, men er nødt til at slette cookies, hvis man ikke ønsker en fremtidig sporing.

Liste over cookies vi bruger

CookieBeskrivelse
1P_JARAnvendes af Google til at sætte et unikt ID til at huske brugers præferencer og anden information så som website statistik, sporing af konverteringsrater. Googles politikker kan ses på https://policies.google.com/technologies/types.
_keyWhen visiting a password-protected page, this cookie is set so future visits to the page from the same browser do not require login again. The cookie name is unique for each password-protected page. It contains an encrypted version of the password so future visits to the page will not require the password again.
apex__productSalesforce Analytics
APISIDAnvendes af Youtube.com/Google til at spore bruger på Googles egne sites og på eksterne sites som dstny.dk, hvor Google teknologi er indlejret. Data herfra anvendes til at skabe en profil af brugers interesser på internettet og sælger på baggrund heraf reklameplads til annoncører baseret på brugers udviste interesse
AWSELBAWS Elastic Load Balancer
CONSENTAnvendes af Youtube.com i iframes og kræver brugers samtykke. Tilbageholder cookies, indtil brugeren givet samtykke. Efter samtykke, loades videoen. På efterfølgende websideanmodninger, hvor bruger allerede har afgivet samtykke, loades videoindhold i overensstemmelse med brugerens samtykke-tilstand.
cookielawinfo-checkbox-necessaryAnvendes af Wordpress som den sekundær cookie til at registrere brugers samtykke til at sætte nødvendige cookies ved besøg på dstny.dk. cookielawinfo-checkbox-necessary cookien er en af op til 3 cookies, som GDPR Cookie Consent plugin'et benytter for at støtte dstny.dk i at være GDPR-lov-overholdende.
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryAnvendes af Wordpress som den sekundær cookie til at registrere brugers samtykke til at sætte ikke-nødvendige cookies ved besøg på dstny.dk. cookielawinfo-checkbox-non-necessary cookien er en af op til 3 cookies, som GDPR Cookie Consent plugin'et benytter for at støtte dstny.dk i at være GDPR-lov-overholdende.
CookieLawInfoConsentEr den anden cookie, der registrerer stadiet af de tilhørende kategori-knappen ved samtykke-funktionaliteten. Den virker kun i sammenhæng med den primære cookie viewed_cookie_policy. CookieLawInfoConsent cookien er en af op til 3 cookies, som GDPR Cookie Consent plugin'et benytter for at støtte dstny.dk i at være GDPR-lov-overholdende.
et-pb-recent-items-font_familyAnvendes af Wordpress temaet Divi til at sikre funktionalitet på tværs af dstny.dk's sider
hs-membership-csrfThis cookie is used to ensure that content membership logins cannot be forged. It contains a random string of letters and numbers used to verify that a membership login is authentic.
hs-messages-hide-welcome-messageThis cookie is used to prevent the chat widget welcome message from appearing again for one day after it is dismissed. It contains a boolean value of True or False.
hs-messages-is-openThis cookie is used to determine and save whether the chat widget is open for future visits. It is set in your visitor's browser when they start a new chat, and resets to re-close the widget after 30 minutes of inactivity. It contains a boolean value of True if present.
HSIDAnvendes af Youtube.com/Google i kombination med SID cookien til at verificere brugers Google-konto og seneste login-tidspunkt.
hsPagesViewedThisSessionHubSpot Analytics
hs_ab_testThis cookie is used to consistently serve visitors the same version of an A/B test page they’ve seen before. It contains the id of the A/B test page and the id of the variation that was chosen for the visitor.
hs_c2lHubSpot Authentication
hs_langswitcher_choiceThis cookie is used to save the visitor’s selected language choice when viewing pages in multiple languages. It gets set when an end user selects a language from the language switcher and is used as a language preference to redirect them to sites in their chosen language in the future, if they are available. It contains a colon delimited string with the ISO639 language code choice on the left and the top level private domain it applies to on the right. An example will be "EN-US:hubspot.com".
hubspot.hub.idHubSpot Authentication
hubspotauthHubSpot Authentication
hubspotauthcmsHubSpot Authentication
hubspotauthrememberHubSpot Authentication
hubspotutkThis cookie keeps track of a visitor's identity. It is passed to HubSpot on form submission and used when deduplicating contacts. It contains an opaque GUID to represent the current visitor.
LOGIN_INFOAnvendes af Youtube.com og sættes i forbindelse med sider med indlejrede Youtube-videoer. Registrerer anonymt statistisk data om
 • hvor mange gange en video vises
 • hvilke setting er anvendt ved playback
Der indsamles ingen sensitive data,  medmindre bruger er logget på sin Google brugerkonto., og bruger f.eks. klikker på "like" ved en video. For more information se Google Privacy policy: https://google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
messagesUtkThis cookie is used to recognize visitors who chat with you via the chatflows tool. If the visitor leaves your site before they're added as a contact, they will have this cookie associated with their browser. If you chat with a visitor who later returns to your site in the same cookied browser, the chatflows tool will load their conversation history. The cookie is controlled by the Consent to collect chat cookies setting in your chatflow. If this setting is disabled, the cookie is controlled by the Consent to process setting in your chatflow. HubSpot will not drop the messagesUtk cookie for visitors who have been identified through the Visitor Identification API. The analytics cookie banner will not be impacted. This cookie will be specific to a subdomain and will not carry over to other subdomains. For example, the cookie dropped for info.example.com will not apply to the visitor when they visit www.example.com, and vice versa. It contains an opaque GUID to represent the current chat user.
mp_id_mixpanelIn-app usage tracking
PHPSESSIDAnvendes af Leadtacker til at identificere hente eller sætte en session-ID ved den igangværende website-session. Efterfølgende anvendes data i kombination med andre til at identificere evt. virksomhedsnavn bag den pågældende website-session. Der høstes ingen personlige data.
PREFAnvendes af Youtube.com for at gemme brugers præferencer og anden information, særligt
 • sprog
 • hvor mange søgeresultater bruger ønsker at få vist
 • og om bruger ønsker Googles SafeSearch-filter tændt eller slukket.
SAPISIDAnvendes af Youtube.com/Google til at spore bruger på Googles egne sites og på eksterne sites som dstny.dk, hvor Google teknologi er indlejret.
SGPBShowingLimitationDomainAnvendes af plugin'et PopUpNuilder til at gemme data, hvis en pop op formular er blevet vist og udfyldt med data af bruger.
SIDAnvendes af Youtube.com/Google til at skræddersy annoncer på Google sites og apps som f.eks. Googles søgemaskine. Cookien anvendes til at huske brugers seneste søgninger, tidligere interaktioner med en annoncørs annoncer eller med søgeresultater og sessions på annoncørers websites. Cookien bidrager til at vise skræddersyede annoncer på Google. https://policies.google.com/technologies/types?hl=en
SIDCCAnvendes af Youtube.com/Google og er en sikkerheds-cookie, der beskytter brugerdata for autoriseret adgang.
SSIDAnvendes af Youtube.com/Google til at spore bruger på Googles egne sites og på eksterne sites som dstny.dk, hvor Google teknologi er indlejret. Data herfra anvendes til at skabe en profil af brugers interesser på internettet og sælger på baggrund heraf reklameplads til annoncører baseret på brugers udviste interesse.
viewed_cookie_policyEr den primære cookie, der registrerer brugers samtykke for brug af cookies ved "accept alle af cookies" og ved "accept af nødvendige cookies." Den sporer ikke personlige data og bliver kun sat, når bruger foretager et valg. viewed_cookie_policy cookien er en af op til 3 cookies, som GDPR Cookie Consent plugin'et benytter for at støtte dstny.dk i at være GDPR-lov-overholdende.
VISITOR_INFO1_LIVEAnvendes af Youtube.com til at
 • måle den benyttede internetforbindelses båndbredde
 • huske brugerpræferencer omkring Youtube-videoer indlejres på websites som dstny.dk
 • fastslå, om en bruger en ny eller gammel version af Youtube-brugergrænseflade.
wf_loginalertedAnvendes af WordPress til at notificere Wordfence admin, når en WordPress administrator logger sig på WordPress fra en ny nehed elelr fra en ny lokation.
wideAnvendes af Youtube.com. Formål er ikke identificeret.
wordpressAnvendes af Wordpress på dstny.dk til at tilpasse admin-interface til administratorer, der er logget in.
wordpress_logged_inAnvendes af Wordpress på dstny.dk til at tilpasse admin-interface til administratorer, der er logget in.
wordpress_secAnvendes af WordPress til at tilvejebringe beskyttelse mod hackere ved at gemme kontodetaljer, når bruger er logget ind.
wordpress_test_cookieAnvendes af Wordpress til at kontrollere, om brugers browser accepterer cookies. Yderligere cookies sættes kun, hvis brugeren logger sig ind, eller hvis et plug-in eller et tema er anvendt, og som forudsætter, at der kan sættes cookies til andre formål. Bruger kan se mange sider på dstny.dk, som ikke kræver login eller registrering. Kun websitets administratorer kan logge sig ind. For alle andre brugere er cookien wordpress_test-cookie ikke anvendelig. Med GDPR-lovgivningen kræves et cookie-banner på ethvert website, som kan sætte cookies.
wp-settings-(user_id)Anvendes af Wordpress til at kontrollere, om en bruger er logget in på dstny.dk som en WordPress.org bruger.
wp-settings-time-(user_id)Anvendes af Wordpress til at kontrollere, om en bruger er logget in på dstny.dk som en WordPress.org bruger.
YSCAnvendes af Youtube.com til at gemme et unikt bruger-ID på sider med indlejrede Youtube-videoer på dstny.dk.
_fbcAnvendes af Facebook til at gemme seneste website-session. Gemmes i op til 2 år.
_fbpAnvendes af Facebook til at gemme og spore website-sessions på tværs af websites.
_gaAnvendes af Google Analytics til at
 • adskille brugere på forskellige enheder og på forskellige browsere under besøg på websitet dstny.dk
 • huske antal gange og anvendt tid ved tidligere website-sessions
 • huske den kilde og medie, som brugeren var på, og som ledte bruger til dstny.dk
 • huske start- og sluttidspunkt for brugers website-session
 • huske værdierne for skræddersyede variable, som client-ID og IP-adresse
_gauges_uniqueGauges Analytics
_gauges_unique_dayGauges Analytics
_gauges_unique_hourGauges Analytics

Hvordan sletter man cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du slette eller blokere dem. Til højre er vejledninger til, hvordan man håndterer cookies i de mest populære browsere:

Spørgsmål behandling af personoplysninger

Hvis du har et spørgsmål eller en klage over privatlivspolitikken eller vores håndtering af dine oplysninger, kan du kontakte Dstnys databeskyttelsesrådgiver pr. post til Dstny A/S, Att.: Data Protection Officer, Skodsborgvej 305 D, 2850 Nærum eller pr. email til dpo@ipvision.dk.

Se Dstnys persondatapolitik her.

Referencer