Data visualisering

Gode visualiseringer af data styrker historiefortællingerne

Dstny Analytics tilbyder at levere kraftfulde dashboards, bl.a. fordi data kan visualiseres med mange forskellige diagramtyper og med sammensatte datasæt.

Hver diagramtype har til formål at præsentere data på en bestemt måde og hjælpe med at forstå data og give indsigt og styrke datas vægt som argument.

Nedenfor vises nogle af de mere avancerede diagramtyper og sammensatte datasæt.

compositionset

Kompositionssæt

Kompositionssæt er sammensatte datasæt - gerne fra flere kilder - og sammensatte diagrammer.

I det viste eksempel er summerne fordelt på et par variable - mere granuleret og dybdegående i søjlediagrammet end i kransdiagrammet. Visualiseringen er designet til at vise fordelingerne i let forståelige lag.

heatmap

Heatmaps

Heatmaps er designet til at synliggøre og identificere mønstre eller tidsperioder, der skiller sig ud.

I dette eksempel er den enkelte dag er repræsenteret med et farvet rektangel, hvor farven viser værdien i forhold til hele periodens minimum- og maksimumværdi.

dataanalyzer

Boksplots og linjegrafer

Alle gennemsnitsværdier i rapporterne er beregnet ud fra et stort sæt. Visning af datas fordeling hjælper dig med at evaluere, hvor repræsentativ en gennemsnitsværdi er. Med både et boksplot og en linjegraf er minimum-, maksimum-, median- og kvartilværdierne vist. De to diagramtyper gør det nemmere at identificere perioder, hvor gennemsnitsværdien giver eller ikke giver en god repræsentation af alle de målte værdier.
columncomperer

Graf-sammenligninger

Nem sammenligning af diagrammer med forskellige måleenheder. Brug sammenligningen til at identificere sammenhænge mellem værdier. Det er muligt at indsætte en referencegraf i alle diagrammer.

Som et eksempel: "Er svartiden steget, fordi vi havde mange flere indgående opkald, eller fordi vi havde sværere opkald, der krævede længere varighed?".

toplist

Toplister

Toplisten er en simpel visualisering, der viser objekter eller grupper afhængigt af de valgte kolonners værdi. Det kan hurtigt identificere høj- eller lavtydende grupper eller objekter og sammenligne forskellige grupper eller objekter med hinanden.
dynamiccolumns

Dynamiske diagrammer

Udvalgte diagramtyper kan vise værdier dynamisk. Hvis du har brug for at vise den aktuelle situation med realtidsdata fordelt på f.eks. tid, brugerne eller ringegrupper
radarchart

Radarkort

Radarkortvisualiseringen sammenligner grupper eller objekter over et sæt variable. Du kan vælge op til fem forskellige variable, og hver variabel vil blive repræsenteret som en kegle for hver gruppe eller objekt.
bubblechart

Boblediagrammer

Boblediagrammet er designet til at sammenligne grupper eller objekter på tre dimensioner. Hver gruppe eller objekt vil blive repræsenteret som en boble, hvor boblestørrelsen repræsenterer en variabelværdi, og x- og y-aksen kan indstilles til to andre variabelværdier.
sunburst

Sunbursts

Sunburst-diagrammet giver et overblik en helhed brudt på segmenter og undersegmenter. Når der klikkes på et segment, vises segmentets undersegmenter.  Brug f.eks. Sunburst til at få et hurtigt overblik over din organisation og hvordan kommunikation bliver håndteret.
flowdiagram

Flowdiagrammer

Flowdiagrammet kan vise flowet af dine data. Måske ender et opkald i en omskifter, derefter til en IVR, og derefter kommer videre til en kø, før en agent endelig svarer? Flowdiagramvisualiseringen viser, hvor mange hændelser der forekommer i bestemte dele af systemet.
timeline

Tidslinjer

Tidslinjediagrammet giver en grafisk måde at se datasættet på. Det er muligt at tegne en graf for middelværdien og andre statistiske nøgleværdier for X-værdi. I et tidslinjediagram kan f.eks. plottes opkald efter tidslængde for hver dag i en tidsperiode. 


Lad os tage kontakt

Vil du vide mere om statistik? Udfyld kontaktformularen for at komme i kontakt med vores rådgivningsteam.