Spærring af dit SIM-kort

Har du mistet din mobil, eller er den blevet stjålet? Ring 88887799

Hvis du har mistet din mobil eller er den blevet stjålet, skal du gøre følgende:

  • Ring til support på 8888 7799. Vi spærrer dit SIM-kort døgnet rundt. Jo før du får spærret SIM-kortet, des mindre risiko er der for, at din mobil bliver misbrugt.* Det koster ikke noget at spærre en mistet eller stjålet mobiltelefon
  • Anmeld tyveriet til Politiet og dit forsikringsselskab
  • Få politiet til at spærre din mobiltelefon i et særligt register. Her skal du bruge din mobiltelefons IMEI-nummer. Det er derfor vigtigt, at du opbevarer dette nummer, som findes i telefonen (ofte under batteriet). Nummeret står også på kvitteringen og på selve æsken, som telefonen blev leveret i ved købet

Hvad gør Dstny?

Vi spærrer dit SIM-kort for forbrug med det samme, så der ikke kan foretages udgående eller indgående opkald. Dvs. vi spærrer for tale, sms’er, mms’er og dataforbrug. Bemærk, at det blot er en midlertidig løsning, og at du fortsat vil blive opkrævet eventuelle abonnementsafgifter m.m., selvom dit nummer er spærret.

* Bemærk, at du hæfter for al trafik indtil det øjeblik, du spærrer kortet hos support. Vær også opmærksom på, at du stadig betaler abonnement/minimumsforbrug, selv om dit SIM-kort er spærret.

Det hæfter du for, når dit telefonnummer er blevet spærret

Er din mobil blevet stjålet, gælder Lov om betalingstjenester §61 og §62. Det betyder, at dit SIM-kort sidestilles med et dankort, og at du hæfter for op til 1.100 kr. af det forbrug, tyven har foretaget. Det forudsætter dog bl.a., at du ikke har oplyst pinkoden til den, der har misbrugt din telefon, og at du har kontaktet os for at spærre din mobil straks efter, du har opdaget, at den er væk. I tilfælde af groft uagtsomt brug hæfter du for op til 8.000,- kr. og ubegrænset i tilfælde af, du har handlet svigagtigt.

 

Genåbning af et spærret kort
Finder du din mobiltelefon, kan du få genåbnet dit SIM-kort hos support. Bemærk, at det koster 99 kr. ekskl. moms at få ophævet en SIM-kort-spærring.

Sådan får du et nyt SIM-kort
Vil du have nyt SIM-kort, så skal virksomhedens administrator kontakte kundeservice på 8888 7777. Et nyt SIM-kort koster 99,- kr. ekskl. moms.