Microsoft som underdatabehandler

Tilføjelsen af underdatabehandleren sker pr. 1-10-2021

Dstny A/S har tilføjet Microsoft som underdatabehandler til Dstny´s databehandleraftale

Dstny anvender Microsofts produkt Office 365 til dokumenthåndtering og Microsoft Teams til samarbejde og fil-deling. Tilføjelsen af underdatabehandleren sker pr. 1. oktober 2021.

Vi er opmærksomme på de ændringer, der er sket som følge af Schrems II afgørelsen og overførsel af personoplysninger til tredjelande. Vi følger sagen og dets udvikling for at sikre, at vi overholder regler og best practice på området.

Det er altid den nyeste version af databehandleraftalen, der er gældende imellem parterne, læs mere her

Databehandleren forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer i, herunder præciseringer af, aftalen. Disse ændringer vil typisk være et resultat af nye anbefalinger fra f.eks. Datatilsynet eller EU-Kommissionen samt ændringer i praksis og lovgivning på området.

Den Dataansvarlige opfordres derfor til at skrive sig op til at modtage notifikationer, når der sker ændringer i aftalen: læs mere her

Den Dataansvarlige har efter modtagelse af en notifikation om en ændring, 14 hverdage til at gøre indsigelse, hvis ændringen med rimelighed ikke kan accepteres.

Nærværende bestemmelse gælder ikke for så vidt angår ændringer i brugen af underdatabehandlere, som er reguleret i aftalens afsnit 7.