FAQ EU-roaming

Spørgsmål og svar

Målsætningen fra EU’s side har været at sikre at man kunne rejse i EU og bruge data og tale, uden at man modtog store regninger, når man kom hjem.

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Guernsey, Grækenland, Holland, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Jersey, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Som bruger skal du kunne gøre det samme i EU, som du hidtil har kunnet gøre med din mobilpakke i DK, dog justeret for fair use omkring data. En afledt effekt af reguleringen er, at det nu er blevet muligt at købe mobilpakker uden roaming, der kun virker i Danmark.

Roaming er en generel betegnelse, der refererer til muligheden for, at en mobilkunde automatisk kan foretage og modtage taleopkald, SMS’e, MMS’e, sende og modtage data, når de rejser uden for det hjemlige geografiske dækningsområde. Med en ren dansk mobilpakke kan man ikke roame. Dvs. udenfor Danmark vil det være umuligt at tale, ringe op og modtage opkald, SMS’e, MMS’e eller sende eller modtage data. Dog kan man godt ringe 112.

For at forhindre misbrug er der indført en retfærdig brugspolitik. Reguleringen gør det muligt for EU-borgerne at bruge deres mobiltelefoner i EU uden ekstra omkostninger. Dog er der indført en fair use grænse, der skal forhindre misbrug og dermed undgå at skabe ekstraomkostninger for mobiloperatørerne.

Ja, du kan tilkøbe en større EU mobilpakke, der indeholder en højere fair use datamængde i EU, eller dit firma kan vælge ”Genoptankning.” Det skal dog ske, før du tager afsted og før månedens start, og du kan kun bestille det gennem dit firmas telefoniansvarlige.

Når du har brugt 80% af din fair use grænse for data i EU eller 80% af dataloftet i mobilpakken overordnet, får du en SMS, der fortæller, at du nu har forbrugt 80%. Hvis dit firma har fravalgt ”Genoptankning,” så stopper din mulighed for at bruge data, når du har nået 100%, med mindre du stadig har data til rådighed i DK. Så må vi jf. EU-lovgivning ikke spærre for dataforbruget, som så kører videre i udlandet forbrugsafregnet og opkræves på næste faktura. Hvis dit firma har valgt ”Genoptankning,” vil du blive informeret, når du påbegynder dataforbrug fra den genoptankede pakke. Ved firmaets tilvalg af ”genoptankning” er det muligt at genoptanke op til 4 gange. Du kan med andre ord forbruge op til 5 x dataloftet i din mobilpakke, hvis dit firma har valgt ”Genoptankning.”

Nej, selv om vi vil orientere dig om dit forbrug med SMS-besked jf. ovenfor, så kan tekniske og andre forhold hindre fremkomsten af SMS-beskeder. Det er fortsat medarbejdernes ansvar at sørge for at forbruge data i overensstemmelse med firmaets regler. Juridisk kan vi som teleselskab ikke holdes op på manglende modtagelse af SMS-beskeder.

Takseringen for EU-opkald foretaget i EU udenfor Danmark er den samme, som havde du foretaget opkaldet i Danmark.

Du betaler ikke for at modtage opkald i EU. Du betaler fortsat for at modtage opkald, når du roamer uden for EU.

Kontakt dit firmas telefoniansvarlige, før du skal afsted og inden starten på måneden. Din telefoniansvarlige kontakter herefter Dstnys kundeservice for at ændre din mobilpakke. Man kan ikke ændre en mobilpakke, når brugeren først rejst ud af Danmark.

Ja, det kan du godt. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du under ingen omstændigheder hverken kan ringe eller bruge data i udlandet med en national mobilpakke.

Ja, SMS/MMS er med, hvis de er indeholdt i din mobilpakke

Du skal tage fat i din administrator af jeres Dstny-aftale, der skal kontakte Dstny. Vær opmærksom på, at du skal gøre det, før du tager afsted og inden starten på måneden.

Nej, roaming er opkald i udlandet til Danmark eller EU til EU. Ringer man fra Danmark til udlandet (uanset om det er i EU eller resten af verden) betragtes det som udlandskald og takseres efter gældende prisliste.

Det skyldes sandsynligvis, at din tidligere mobilpakke havde spærring af roaming, fordi dit firma tidligere har besluttet, at det ikke skulle være muligt at roame. De tekniske systemer tillader desværre kun enten at kunne roame i hele verden eller slet ikke at kunne roame. Det er teknisk ikke muligt at differentiere roaming på landezoner. Derfor skal vi have en aktiv godkendelse fra dit firmas teleansvarlige om, at der skal åbnes for roaming i din mobilpakke, hvorved du dermed har mulighed for at roame (tale og data) i EU+-området og i resten af verdenen. Ønsker du at kunne roame, skal du derfor have godkendelse herfor og derfor få firmaets teleansvarlige til at bestille åbning for roaming for din mobilpakke på mail: kundeservice@dstny.dk.