ACD-ringegrupper

Automatisk opkaldsstyring

Få bedre kundeservice med intelligent og decentral opkaldshåndtering

ACD-ringegrupper er løsningen, når din virksomhed har behov for at yde en bedre og hurtigere kundeservice, men ikke nødvendigvis har en reception eller et call center dedikeret til betjening af opkald. Med en ACD-ringegruppe udstyres medarbejderne med brugergrænseflader og smidige funktioner, der gør dem i stand til at ekspedere opkald nemmere og hurtigere. Med den rette konfiguration optimeres jeres opkaldshåndtering. Medarbejderne kan se kollegastatus og ændre på den, når det er relevant, så alle kan modtage og omstille opkald på et aktuelt og informeret grundlag.
Virksomheden kan etablere decentrale ringegrupper, hvor ringegruppernes medlemmer håndterer opkald i fællesskab. IVR-menu og callflows kanaliserer opkald til de rette ringegrupper. Udmelding og indmelding af ringegrupper sker nemt – og automatisk under visse omstændigheder. Tildeling af opkald indenfor ringegrupperne sker på baggrund af den valgte ringestrategi.

Fordele med ACD-ringegrupper

route-regular
Dirigér automatisk opkald til de kompetente ringegrupper, hvis medlemmer hjælpes ad med at betjene opkaldene
phone-volume-regular
Nem ind- og udmelding af ringegrupper, kick-out og regel-baseret opkaldstildeling sikrer en dynamisk optimering af medarbejderkapaciteten til at håndtere opkald
user-headset-regular
Alle standardfunktioner til opkaldshåndtering, presence og visning af kalenderstatus for kolleger sikrer sammen med ringegruppe- og SMS-konfiguration, at opkald klares effektivt

ACD-ringegruppe featureoversigt

Funktioner for agenter*

 • Omstilling med/uden præsentation
 • Parker opkald/Sæt i venteposition
 • Gruppe SMS
 • Ad hoc opkaldsoptagelse
 • Se kalender-status for kolleger
 • Ændre aktivitet/status på kolleger
 • Visning af ringegruppenavn på indgående kald
 • Automatisk udmelding af ringegruppe (kickout)
 • SMS-afsendelse fra ringegruppenummer

Generel funktionalitet

 • Velkomstbesked
 • Ventemusik
 • Nummer i kø besked
 • Kø-besked med estimeret ventetid
 • Antal kald i kø
 • Callback

Opkaldsdistribution

 • Lineær og parallelt ringning
 • Ringning i prioriteret rækkefølge
 • Skill based ringning
 • Ringning efter længst ledige agent
 • Overflow**

* Adgang til funktionaliteten kræver klient/softphone.
** Overflow-scenarier: Ved for mange opkald i kø, ved maksimal ventetid overskredet, ved ingen ledig agenter og ved nye opkald med x minutters ventetid.

Lad os tage kontakt

Vil du vide mere om ACD-ringegrupper? Udfyld kontaktformularen for at komme i kontakt med vores rådgivningsteam.