AGI bliver vildere end AI

Kunstig intelligens er over os og har forandret vores hverdag. OpenAI, Google og de øvrige big tech firmaer arbejder målrettet på at realisere visionen om at skabe en ”kunstig generel intelligens,” der matcher alle de kognitive færdigheder, som vores hjerner besidder i dag.

Læs om, hvad kunstig generel intelligens (AGI = artificial general intelligence) er. Hvad adskiller AGI fra nutidig kunstig intelligens (AI)? Hvad vil man kunne med AGI, som man ikke kan i dag med AI? Hvordan influerer det en dansk virksomhed med 30 – 300 ansatte?

Indenfor psykologiens verden har amerikanske John Carroll spillet en central rolle med udviklingen af sin teorietiske model om generel intelligens. Øverste niveau af den generelle intelligens er den del, der kan arbejde på tværs af alle intelligenstyper og kognitive evner.

AGI er ikke en 1-til-1 model af John Carrolls generelle intelligens, men AGI skal kunne matche de listede kognitive færdigheder på en fleksibel og adaptiv måde. OpenAI’s vision er at udvikle AGI, og konkurrenterne, bl.a. Google med Gemini investerer mange ressourcer i at udvikle teknologier, der skal kunne udføre de samme opgaver som vores menneskelige hjerner.

Vi er der ikke endnu, fordi det kræver dybere integration af forskellige AI-komponenter og nye teknologiske gennembrud indenfor kunstig kognition og neurovidenskab. Læs mere om, hvad der mangler på vejen til AGI, her.

Der er uenighed blandt eksperter om, hvornår vi teknologisk set vil have AGI. Der er dog ingen tvivl om, at det vil transformere vores hverdag i alle sammenhænge. Den mindre og mellemstore danske virksomhed vil også blive påvirket mhp. sammensætningen af medarbejdernes daglige opgaver og opgaverne i virksomhedens funktioner/afdelinger. Her er en liste med 20 betydende anvendelsesområder, som vil blive påvirket af AGI:

 1. Automatiseret dokumenthåndtering - AGI vil kunne organisere og hente virksomhedsdata og dokumenter automatisk

 2. Personlig kundeservicehistorik - AGI vil kunne gemme detaljerede kundeinteraktioner og bruge hukommelsen til at forbedre fremtidige interaktioner

 3. Automatiseret systemovervågning - AGI vil kunne kontinuerligt overvåge IT-systemer og netværk for at identificere potentielle problemer eller trusler

 4. Prioritering af kritisk kommunikation - AGI vil kunne filtrere indkommende kommunikation for at prioritere vigtige opkald og e-mails

 5. Hurtig dataanalyse - AGI vil kunne hurtigt analysere store datasæt for at præsentere relevante indsigter og tendenser

 6. Øjeblikkelig analyse af kunde feedback - AGI vil kunne analysere kundefeedback og sociale medieindlæg i realtid

 7. Automatiseret indholdsskabelse - AGI vil kunne oprette og redigere artikler, blogindlæg og marketingmateriale

 8. Automatisering af e-mail- og kommunikation - AGI vil kunne skrive og tilpasse e-mails til forskellige modtagere og formål

 9. Rapportskrivning og analyse - AGI vil kunne udarbejde detaljerede rapporter og analyser baseret på data

 10. Teknisk dokumentation - AGI vil kunne skrive brugervejledninger, manualer og tekniske specifikationer

 11. Juridisk dokumentanalyse - AGI vil kunne analysere juridiske dokumenter for overholdelse og risikoområder

 12. Forbedring af kundefeedback og support - AGI vil kunne analysere og give feedback på interaktioner i kundeservice

 13. Virtuelle assistenter - AGI vil kunne interagere med brugere og håndtere komplekse forespørgsler

 14. Global markedsanalyse - AGI vil kunne analysere markedsdata og tendenser på tværs af flere sprog

 15. HR og rekruttering - AGI vil kunne screene og evaluere CV'er og ansøgninger

 16. Automatiserede transskriptionstjenester - AGI vil kunne transskribere møder, konferencer og juridiske procedurer præcist

 17. Optimering af marketingkampagner - AGI vil kunne skabe og optimere marketingkampagner, der er skræddersyet til forskellige målgrupper

 18. Supply chain management - AGI vil kunne forudsige og håndtere forstyrrelser i forsyningskæden

 19. Produktudvikling - AGI vil kunne simulere brugerinteraktioner for at foreslå designforbedringer

 20. Compliance overvågning - AGI vil kunne overvåge overholdelse af regler og love kontinuerligt

Du tænker måske, at der på flere af de listede anvendelsesområder allerede i dag er masser af AI, men læs evt. de uddybende beskrivelser her for at få en bedre forståelse for de mange muligheder.

De 20 anvendelser er eksempler på områder, hvor AGI's evne til at forstå og bearbejde information kan forbedre nøjagtigheden, kvaliteten og effektiviteten i forskellige virksomhedsfunktioner.

Fremtidig integration af AGI-teknologier i forretningsdriften vil kræve strategisk planlægning og en vilje til at omfavne forandring. Som leder skal du sikre, at jeres teams er tilstrækkeligt trænet til at arbejde sammen med AGI-værktøjer og teknologier. Investering i løbende læring og udvikling vil være afgørende for at maksimere fordelene ved AGI. Desuden skal ledere fremme en kultur af innovation og agilitet, der gør det muligt for virksomheden hurtigt at tilpasse sig nye fremskridt og markedsdynamikker.

Afslutningsvis tilbyder AGI et transformativt potentiale for danske SMV'er, især indenfor sektorerne IT og telekommunikation. Ved at udnytte AGI's kapaciteter kan virksomheder opnå betydelige forbedringer i effektivitet, produktivitet og konkurrenceevne. Det positionerer dem til bæredygtig vækst i en stadig mere digital verden.

 

Kilder til inspiration

McKinsey, "What is artificial general intelligence," 21. marts 2024;

OpenAI, vision;

Alex Heath, The Verge, "Mark Zuckerberg's new goal is creating artificial general intelligence", 18. januar 2024;

Sascha Brodsky, AI Business, "Google DeepMind's Six Levels of AGI," 1. december 2023;

McKinsey, "What's the future og generative AI? An early view in 15 charts," 25. august 2023;

Nillay Patel, The Verge, "Inside Google's big AI shuffle - and how it plans to stay competitive, with Google DeepMind CEO Demis Hassabis," 10. juli 2023;

 

Lad os tage kontakt

Vil du vide mere om AGI og AI? Udfyld kontaktformularen for at komme i kontakt med vores rådgivningsteam.

Recent posts