Sæt fart på din virksomheds digitale transformation

Høst fordele ved at samle de ressourcer, som allerede findes i virksomheden.

Bedre toplinje eller bundlinje, færre omkostninger, gladere medarbejdere, mere tilfredse kunder og nye services er de overordnede gevinster ved at transformere virksomheden digitalt.

Men før I kan høste gevinsterne ved digitalisering, skal I definere de udfordringer, som digitaliseringen skal hjælpe jer med at løse – så I kan starte rejsen rigtigt.

For nogle virksomheder er en investering i et kontaktcenter en mulighed for at komme godt i gang med rejsen eller godt videre. Et kontaktcenter kan nemlig løse nogle af de udfordringer, som mange virksomheder står overfor.

”Digital transformation er indlejringen af digital teknologi for at transformere services eller forretninger ved at erstatte ikke-digitale eller manuelle processer med digitale processer eller at erstatte gammel digital teknologi med nyere digital teknologi.”

Danske oversættelse af definitionen af søgefrasen ”digital transformation” fra Wikipedia på engelsk

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_transformation

Fem udfordringer, som digitalisering kan afhjælpe

robot

Marketing- og salgs- automation

code-branch-regular

Den digitale kunderejse

head-side-gear-regular

Workforce management

wand-magic-regular

Work Smarter

microchip-ai-regular

Kontaktcenter - AI

Gevinsterne kan være store, men øvelsen er sjældent enkel

Der findes masser af cases, som viser store gevinster ved digital transformation. Nogle projekter kan være relativt enkle og hurtige at implementere. F.eks. hvis en ren e-handelsvirksomhed ønsker et omnichannel-kontaktcenter for at styrke den digital kunderejse.
Men selv tilsyneladende enkle projekter kan vise sig at være udfordrende at realisere. For at fremtidssikre den digitale transformationsrejse bør alle relevante forhold komme på bordet, så de første projekter kommer godt fra start – uden at spænde ben for den senere transformation.

Sådan kommer din virksomhed godt i gang

Sektionsleder for digital transformation Jan Overgaard fra Teknologisk Institut har udformet en 7-punkts-liste med gode råd til, hvordan man i produktionsvirksomheder kommer godt i gang i praksis.

1. Både ledelse og medarbejdere skal forstå og bakke op om forretningsmulighederne i digital transformation

Det er først muligt at gennemføre transformationen, når både ledelsen og medarbejderne kan se forretningsmulighederne. Brug derfor tid på at få visionen og retningen til at bundfælde sig i organisationen. Ledelsens opbakning er afgørende, og der skal allokeres tid og ressourcer, for at transformationen lykkes.

2. Etablér tværgående teams og arbejd eksperimenterende på tværs

Digital Transformation og I4.0 kræver, at der arbejdes på tværs af interne fagligheder og siloer. Derfor kan I med fordel oprette et transformationsteam, der fungerer som en katalysator for den digitale transformation og koordinerer de pilotprojekter, der søsættes. Det er især vigtigt, at der bliver defineret klare roller, og at kernemedarbejderne bliver involveret i pilotprojekterne.

3. Start i det små og skalér op

Start i det små. Så får I mulighed for at inddrage medarbejdere på tværs af organisationen og hurtigt gøre jer erfaringer med eksempelvis udvikling af digitale services. Ved at udvikle Minimal Viable Products (prototyper) er det muligt at udvikle løbende og give medarbejderne og kunderne større indflydelse.

4. Flere medarbejdere skal være i stand til at bidrage til løbende analyse og udvikling

Medarbejderne skal være i stand til at udnytte kundedata til udvikling af nye produkter og services. Udviklingen af disse sker således ikke længere i isolerede udviklingsenheder, men bør i højere grad udvikles i dialog med jeres kunder.

5. Skab en videnskultur og indgå i partnerskaber

For at skabe den fornødne – og måske ligefrem banebrydende innovation – kan det være nødvendigt at alliere sig med en videnspartner eller en anden virksomhed, der har erfaringer med de samme udfordringer som jer. Videndeling på tværs af virksomheden er ofte fundamentet for at skabe innovation.

6. Revurdér jeres forretningsmodel og services

Den digitale transformation skaber nye muligheder og nye typer af services og platforme. Derfor er det vigtigt at kigge på den nuværende forretningsmodel og forholde sig til, om den stadig er relevant med I4.0.

7. Oprust virksomhedens kompetencer

Uddan, ansæt eller del personer med kendskab til at forbinde IT og forretning – på flere niveauer. Det kan også være nødvendigt at tage Business Intelligence eksperter, CAD-tegnere osv. ind.

Digital transformation et skridt ad gangen

Er det relevant for din virksomhed at starte eller videreføre den digitale transformation med et kontaktcenter som et af virksomhedens nøgleprojekter? Så anbefaler vi at angribe projektet et skridt ad gangen i en kontinuerlig udvikling.
Vi tager kontaktcenter-kunder i hånden og gennemfører en skræddersyet on-boarding designet efter løsningens scope og mål. Når løsningen er i sikker drift, står vi på sidelinjen og hjælper med, hvordan løsningen kan blive videreudviklet. Målet er at realisere det potentiale, som virksomheden rummer, men endnu ikke har forløst, og som går hånd i hånd med virksomhedens strategiske udviklingsmål.

Vores referencer

server render fail/waiting for island-d63033i1Re (separate island render, inside)

Recent posts