Få styrket de gode mødevaner og mere fremdrift med Fokusmøde

 
Uvaner omkring møder kvæler jobglæde og fremdrift

 

Vi kender godt tegnene på uproduktive møder:

  • Mødeindkaldelse uden agenda.
  • Folk, der kommer for sent, mens resten venter med at gå i gang.
  • Folk, der tager telefon med og svarer på SMS’er og mails.
  • Drøftelser, der går ud af sidespor eller fortaber sig i detaljer. Eller emner, som kun vedrører nogle af mødets deltagere.
  • Manglende beslutninger pga. manglende agenda eller punkter i mødeindkaldelsen, så mødet bliver ufokuseret.
  • Folk, der ikke får noteret de opgaver, som mødet kaster af sig, og som de derfor efterfølgende aldrig får løst.

Pyha, opskriften på skildpadde-fremdrift! Og en utilfredsstillende oplevelse for alle parter. Fokusmøde er sat i verden for at råde bod på det.

 

Fokusmøde – vejen til produktive møder

Illustration i princippet i Fokusmøde med Busylight

 

Fokusmøde er møder med mål, beslutninger og handlinger

 

Fokusmøde tager sit afsæt i de 5-6 “gode” vaner for afholdelse af møder.

Fokusmøde er en applikation, som anvendes fra Outlook, og som forudsætter visse handlinger for at virke.

Mødeindkaldelsen kan kun sendes ud:

  • Hvis der er max. 5 deltagere – for at minimere ressourcetrækket
  • Hvis der er sat agendapunkter med – for at få målretning

Desuden er mødesluttidspunktet default 30 minutter.

Når mødet går i gang, trykkes der på ”Møde start”-knap i mødeindkaldelsen. Det gør, at

  • der løbende kan skrives beslutninger ned for hvert agendapunkt
  • der kan nedfældes to-do’s med ansvarlig person og deadline

Når mødet er slut, trykkes der på ”Møde slut” i den yderligere udfyldte mødeindkaldelse. Den konverteres nu et til mødereferat, der automatisk sendes til mødedeltagerne, ligesom to-do-punkterne sendes som ”tasks” til de ansvarlige.

Fokusmøde bidrager til gode mødevaner. Fordelene er indlysende: Unoderne fjernes eller reduceres. Møderne bliver mere effektive og med et mindre ressourcetræk.

Fokusmøde virker kun på toppen af telefoniløsningen Connect 3.0 og Outlook.

Vores referencer

server render fail/waiting for island-d63033i1Re (separate island render, inside)

Recent posts