IHH Nordic lader jobglæde og produktivitet gå hånd i hånd

Glade og motiverede medarbejdere er effektive medarbejdere

De fleste har hørt, at IIH Nordic har indført en 4 dages arbejdsuge på 30 timer for alle IIH Nordics ansatte – ovenikøbet uden nedgang i lønnen.

IIH Nordic oplever, at tiltaget har givet højere tilfredshed, mindre sygefravær og stress – og ikke mindst at det har en positiv effekt på omsætningen. IIH Nordic har desuden vundet ”Great Place To Work”-priser i 2017, 2018, 2019 og 2020.

Bag om IIH Nordics banebrydende resultater

Allerede i 2014 besluttede Henrik Stenmann sig for at undersøge, om han kunne skabe en virksomhed, der både giver medarbejderne arbejdsglæde, giver plads til familien og skaber rum for faglig og personlig udvikling – samtidig med, at alle medarbejdere får op til 50 ekstra fridage om året.

Bogen ”Manden der knuste kalenderen for at gøre sine medarbejdere lykkelige” er skrevet af Pernille Garde Abildgaard og udkom 3.juni 2019 og handler om den proces og de resultater, som IIH Nordic har gennemlevet og opnået.

Her beskrives, hvordan IIH Nordic implementerede deres berømmede 4-dages arbejdsuge, og hvordan det virker i praksis.

”…noget tyder på, at en kortere arbejdstid kan løse mange af de globale udfordringer, vi står overfor; stressbelastning, ligestilling og digital transformation. Der er sågar eksperter i min bog, der hævder, at nedsat arbejdstid også kan løse ligestillings- og klimaproblematikken. Det er banebrydende resultater, som ingen kan lukke øjnene for længere,” fastslår forfatter Pernille Garde Abildgaard.

IIH Nordics resultater 2016-2018

  • Al stress hos IIH Nordic er elimineret
  • Virksomhedens resultat er næsten fordoblet
  • Sygefraværet er ikke eksisterende
  • Kåret som Europe's Best Workplace i 2020

Erfaringerne efter de første 2 år

At gå til en arbejdsuge på 4 dage er en stor ændring, som man skal vænne sig til. Der er afprøvet mange tiltag, hvor nogle fungerer, mens andre er forkastet. Der ligger 3 års research forud for implementeringen hos IIH Nordic, og der er kommet flere nye tiltag og forandringer siden hen. IIH fortsætter med at forbedre konceptet.

5 forhold, som IIH Nordic glæder sig mest over


Vi arbejder 20.000 timer mindre

I dag arbejder IIH Nordic ca. 20.000 timer mindre om året, sammenlignet med i 2016. Det er timer, der i stedet bliver brugt med familien og på fritidsinteresser. Det har også givet den enkelte tid til at sætte fokus på læring og udvikling – noget IIH Nordic vægter højt, men som let bliver glemt i en travl hverdag.

Produktiviteten er steget med 43%

Produktiviteten i IIH Nordic er steget med 43 % i løbet af de sidste 2 år. En af forklaringer er, at medarbejderne har fået stillet værktøjer til rådighed, som hjælper dem med at planlægge deres arbejdsuge bedre og løse deres opgaver mere effektivt. Derudover er IIH Nordic overbevist om, at den ekstra fridag gør, at medarbejderne møder friske, udhvilede og veloplagte ind mandag morgen – klar til at yde deres bedste for kunderne.

Resultatet er 71% mere profit

Hvad sker der med omsætningen, når man sætter arbejdstiden ned og holder fri om fredagen? Kan medarbejderne nå lige så meget? Og hvilket signal sender det til kunderne, at medarbejderne ikke længere arbejder alle ugens 5 dage på at skabe værdi for kunderne? Det var nogle af de bekymringer, der fyldte, da IIH Nordic introducerede 4-dages arbejdsuge tilbage i 2016. Men det er gået over al forventning og i dag kan IIH Nordic glæde os over, at profitten er steget med 71 %.

Vores medarbejdere er gladere

Ambitionen med 4-dages arbejdsuge var at forbedre livskvaliteten for IIH Nordics ansatte – og der er noget, der tyder på, at det er lykkes. I løbet af de sidste 2 år er medarbejdertrivslen nemlig steget med over 70 %. Og så kunne IIH Nordic i 2017 og 2018 fejre kåringen som Danmarks Bedste Mindre IT Arbejdsplads samt en 2. plads i den overordnede kategori: Danmarks Bedste Arbejdsplads.

Sygefraværet er halveret

Den ekstra fridag har også haft betydning for sygefraværet i IIH Nordic. Det er nemlig faldet fra 3,4 % til 1,7 % i løbet af de sidste to år. Det er blandt andet fordi, at medarbejderne klarer læge- og tandlægebesøg om fredagen, men det er i høj grad også et resultat af, at medarbejderne har fået en mindre presset hverdag og en bedre work-life balance. En 4-dages arbejdsuge giver sunde og raske medarbejdere.

Vi leverer teknologier til at understøtte øget jobglæde og øget produktivitet


Dstny har introduceret et nyt forretningskoncept, som vi kalder ”Fokus.” Vores bidrag til øget jobglæde og øget produktivitet hos vores kunder ligger i at levere teknologien, som hjælper medarbejderne til at få mere fra hånden ved fremme gode arbejdsvaner og ved at give ægte arbejdsro, når det er påkrævet.

Vores referencer

server render fail/waiting for island-d63033i1Re (separate island render, inside)

Recent posts