Interview med Samuel De Wever: Trends 2022-2024

Trends 2022 – 2024

 

Onsdag den 24.november 2021 var CTO Samuel De Wewer, grundlægger af Destiny, på forretningsvisit hos Dstny A/S i Nærum. I det tætpakkede program af møder, blev der plads til et interview Samuel omkring hans syn på teknologi-trends, hans visioner, Destinys strategi og produkt roadmap.

 

Den teknologiske udvikling bevæger sig hurtigt i vores branche. Når du retter blikket mod 2022 – 2024, hvad bliver de 3-5 vigtigste nye teknologitrends, som virksomheder skal forholde sig til?

 

Vores branche står overfor en række udfordringer med digitalisering af virksomhederne og med indretning af den hybride arbejdsplads. Ser vi på 2022 – 2024, vil en række teknologier transformere erhvervslivet branche for branche. Dstny-gruppen fokuserer vores indsatser på de trends, som vil bidrage mest til at differentiere vores løsninger indenfor kommunikation og samarbejde, så vi tilbyder vores kunder markedets mest innovative platform.

Vi vil desuden skabe mere værdi for specifikke brancher gennem samarbejde med leverandører indenfor vertikale økosystemer, som vi allerede gør det indenfor detail og hospitality. Som gruppe fokuserer Dstny på tre større trends: Omnichannel kommunikation, Software-defineret netværk og kunstig intelligens.

 

Hvorfor er disse 3 trends er vigtige? Hvordan er efterspørgslen? Hvad begrunder, at der er realisme bag disse trends

 

Omnichannel kommunikation

Denne generelle digitalisering af kommunikation har givet mange nye måder at kommunikere på (audio, video, SMS, apps, chatbots og sociale medier). Det medfører, at virksomheder bliver nødt til at samle disse kommunikations-strømme gennem én tunnel. Det letter arbejdet for de kundevendte medarbejderes daglige interaktioner med kunderne. Og det sikrer, at virksomheden kan styre kvaliteten af kommunikationen med kunderne og dermed også kunderelationerne. Et samlet overblik over kommunikationsstrømmene er nøglen til at sikre, at kundevendte medarbejdere ikke spilder tiden og ikke taber henvendelser på gulvet.

Samtidig tror vi, at slutbrugernes evne til at joine møder og samarbejdsopgaver skal ske så nemt og bekvemt som overhovedet muligt. Med udviklingen af hjemmearbejdspladser, hvor medarbejderen har brug for fokustid til at løse opgaver, som kræver længere uforstyrrede arbejdsflows, hvor der ikke er brug for unødig spildtid på at få teknikken til at fungere.

 

Software-defineret netværk

Den anden trend kommer nok til at handle om “managed netværk,” som kan omfavne forskellige teknologier som software-definerede netværk (SDWAN og SDLAN) og sikkerhed (SASE).

Med demokratiseringen af den hybride arbejdsplads og med stigningen i cyber-angreb bliver virksomheder tvunget til at implementere løsninger, som garanterer sikkerhed og quality of service på internetforbindelselsen til kontoret, til hjemmet og on-the-go.

Managed netværk og tilhørende integrerede sikkerhedsforanstaltninger installeres og drives af Dstny i flere af de lande, hvor vi er til stede. Disse teknologier bliver konstant forbedret for at give den bedste slutbruger-oplevelse ifm. at opdage sikkerhedslæk og mht. at automatisere workflows, der sikrer forretningen.

 

Kunstig intelligens

Den tredje trend bliver sandsynligvis kunstig intelligens (AI), som allerede er integreret i mange redskaber, som vi anvender i dagligdagen. AI kommer til at spille en vigtig rolle i at maksimere virksomhedernes effektivitet, reducere uproduktive opgaver og gøre slutbrugernes liv nemt og bekvemt. AI vil selvfølgelig blive integreret i vores virksomhedskommunikationsplatform (Connect 3.0) som f.eks. chatbot eller til at forenkle og automatisere slutbrugernes daglige workflows.

 

Hvad bliver følgevirkningerne af disse trends for virksomheder ?

 

Dstnys rolle er at hjælpe vores kunder med at digitalisere deres forretning og med at drage fordel af de nyeste teknologier, som kan hjælpe dem med at vækste. Vi skal være der til at gøre det nemt for kunderne at bruge vores løsninger, men vi skal også drøfte og udfordre virksomhedernes IT-/tele-teams for at hjælpe dem med at omfavne de nyeste teknologier og få succes. Virksomhedernes IT-/tele-teams bør selvfølgelig foreslå de bedste kommunikations- og samarbejdsredskaber til medarbejderne, og disse redskaber skal også være fuldt integrerede i forretningsprocesserne for at

  • levere de bedste kundeoplevelser
  • optimere kundernes digitale engagement
  • transformere virksomhederne digitalt til at blive mere effektive

De to vigtigste strategiske implikationer for virksomhederne af disse teknologitrends er at forstå

  • at virksomhedskommunikation ikke blot er en commodity, men et reelt redskab til effektivitet
  • og at medarbejderne skal trænes for at være ajourført omkring, hvordan de bedst anvender de tilgængelige redskaber

 

I hvilket omfang er de 3 trends addresseret i Dstnys vision og strategi?

 

Dstnys teams er fokuseret på bruger-oplevelser og kundesucces. Vi tror på, at teknologi blot er et redskab til at gøre vores kunder tilfredse med deres virksomhedskommunikations-løsning. Hvis vi tror på, at en teknologi vil være kritisk for brugeroplevelsen og/eller kundens succes, arbejder vi med teknologien og integrerer den i vores know-how. Men igen, idéen er ikke at sælge teknologier, men virkelig at tilbyde den mest effektive platform til virksomhedskommunikation, som understøtter vores kunders succes og effektivitet.

 

Hvad kan Dstnys kunder se frem til i den nære fremtid – hvad angår Destinys produkt roadmap?

 

Vores hovedfokus for 2022 er at lancere den nye version af vores web-baserede collaboration hub inkl. en web softphone, som vil give slutbrugerne en stærk omnichannel-oplevelse.

Det sekundære fokus er at opdatere brugergrænsefladen med et nyt design, så brugeroplevelsen bliver mere enkel, nemmere og mere intuitiv. Målet er, at vores platform bliver endnu mere konkurrencedygtig – også hvad angår brugergrænsefladerne.

Det tredje fokus er at bidrage til vores kunders succes gennem integration af vores virksomhedskommunikations-løsninger. Det er f.eks. Microsoft Teams til samarbejde eller CRM, men også til de applikationer, som anvendes bredt i hver branche. Igen, vores sande mål er at konstruere løsninger sammen med vores kunder, forstå deres udfordringer og foreslå enkle og bekvemme måder at hjælpe kunderne til succes gennem vores platform til virksomhedskommunikation.

Så gik der en halv time, og Samuel takkede for snakkede. Han skulle videre til næste møde med Dstnys tekniske folk.

Vores referencer

server render fail/waiting for island-d63033i1Re (separate island render, inside)

Recent posts