Kundeservice er vigtigere end pris. Mål kundetilfredsheden i realtid

Kundeoplevelsen er vigtig for fastholdelse af kunderne. Der findes undersøgelser, der viser, at kundeservice er vigtigere end pris. Løbende måling af alle kunders tilfredshed har derfor høj prioritet i de fleste virksomheder.

Covid-19 trykprøvede virksomhedernes evne til at levere gode oplevelser digitalt, og en række virksomheder har investeret i systemer, der håndterer kundeservice mere effektivt på tværs af kommunikationskanaler.

Optimér jeres kunders oplevelser

I maj 2021 lancerede vi SMS surveys baseret på Net Promoter Score. SMS surveys kan kobles sammen med vores telefoniløsning Connect 3.0. Den er plug-and-play og hurtig at installere. Det er ultralet for kunderne at besvare enkelt og hurtigt. Og fremfor alt kan man som virksomhed være hurtigt i gang med at måle, forstå og handle på kundernes oplevelser og deres loyalitet overfor jer.

Sådan fungerer SMS surveys

Mål

Stil det klassiske NPS spørgsmål eller et direkte tilfredshedsspørgsmål på SMS efter endt opkald. Mulighed for op til 5 ekstra spørgsmål, f.eks. hvordan levede medarbejderen op til kundens forventning?

Forstå

Med live Web Dashboards kan relevante medarbejdere og ledere let følge kundernes besvarelser. Vælg, om svarene skal kategoriseres for lettere at identificere tendenser og brændpunkter.

Følg op

Sæt alarmer, som sendes til fælles postkasser eller udvalgte medarbejdere for at sikre hurtig opfølgning på dårlige oplevelser.

Standard features ved SMS surveys

  • Automatisk udsendelse af loyalitetsmåling på SMS efter endt kald
  • Automatisk udsendelse af tilfredshedsmåling på SMS efter endt kald
  • Branding af survey med logo m.v.
  • Op til 5 ekstra spørgsmål (0-10 skala eller fri tekst)
  • Frasortering af nylig målte kunder – Throttling (antispam)
  • Respondent kategorisering/tagging i måling
  • Permission opsamling
  • Afmelding
Hurtig og rettidig opfølgning på responsen kan sikres ved at sætte automatiserede alarmer og notifikationer via emails eller i Teams.

Mål i hvert eneste kunde-touchpoint

Vores standardservice er SMS surveys. Din virksomhed kan måle i flere kommunikationskanaler f.eks. ved opkald, ved email-korrespondance, på website, in-app eller indlejret i marketingmails. Servicen kan udbygges og skræddersyes til de forskellige faser på kunderejsen f.eks. i salgsprocessen, efter køb, efter levering/installation og naturligvis efter service.

Vores referencer

server render fail/waiting for island-d63033i1Re (separate island render, inside)

Recent posts